Voikkaan Seudun Reservinaliupseerit ry

Tervetuloa!

Voikkaan Seudun Resevinaliupseerit ry:n kotisivulle.

Voikkaan Seudun Resevinaliupseerit ry on Reserviläisliittoon kuuluva avoin maanpuolustusjärjestö jonka yhtenä toimintatapana on luoda ja ylläpitää maanpuolustushenkeä.

Veteraanityö kuuluu yhtenä tärkeimpänä osana toimintaamme niin liitto-, piiri kuin yhdistystasollakin.

Tutustu sivuihin ja mikäli tunnet kiinnostusta toimintaamme kohtaan, olet tervetullut joukkoon.


___________________________________________________


Tietoa Voikkaan Seudun Reservinaliupseereista.

Voikkaan Seudun Reservinaliupseerit ry. perustettu 10 / 1958

Monipuolisesta toiminnastaan tunnettu Reserviläisyhdistys on pitänyt kiinni alkuperäisestä aliupseeriliiton säännöistä ja edelleen yhdistyksen jäsenkunta on aliupseereja, vähimmäisvaatimuksena Korpraalin arvo.

Yhdistyksen johtokuntaan kuulunee 8 johtokunnan jäsentä, sisältäen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Vartioaliupseerin, Urheilualiupseerin sekä Ampuma-aliupseerin toimen. Yhdistyksen puheenjohtaja on myös JR5 (Peikkopataljoonan), perinnetoimikunnassa, (muistopaasi löytyy Voikkaan kirkon alapuolelta), sekä Hengellisessä toimikunnassa, yhdessä muiden Kuusankosken Res. yhdistyksien kanssa. Varapuheenjohtajan toimi edellyttää piiri ja liittokokouksissa käyntejä.

Monipuoliseen toimintaan kuulunee Kesäiset ja Talviset toimintapäivät, jotka seuraavat aina sen hetken ajallista teemaa. Kuten 4-res.yhdistyksen viestihiihdot talvella Kuntotöyryssä ja Veteraanikilpiammunnat syksyllä Tyrrissä, luovat yhteistoimintaa kerhojemme välillä.

Piirin Pienoispistoolin sisärata ampumakilpailut on osa talkootoimintaa ja samalla yhdistyksellemme varainhankinta mahdollisuus.

Perinteeksi ovat muodostuneet veteraanikeräykset, joissa yhdistyksemme on mukana kuljettamassa varusmiehiä keräyspisteisiin, tehtävä on muodostunut myös osin varainhankinnaksi, jäsenmaksutulojen lisäksi.

Voikkaan Seudun Reservinaliupseerit on yhdistys johon on helppo tulla ja liittyä, yhdistykseemme kuulunee jokaisesta ikäryhmästä edustajia erilaisiin tehtäviin ja mittelöihin niin talvella kuin kesälläkin, jopa SM-tason kisaajista aktiiviliikkujiin.

Yhdistyksestämme on linkki myös vapaaehtoiseen maanpuolustukseen, eli mahdollisuus kertaamiseen ja sitä kautta saada myös kertausharjoitusvuorokausia. Yhdistyksessämme on myös hyvät mahdollisuudet aloittaa ampumaharrastus niin lyhyellä kuin pitkälläkin aseella ja on myös mahdollisuus saada koulutusta myös metsästysampumalajeihin.

Yhdistyksessämme on aseenhankintaan ja koulutukseen valtuutettu henkilö, jota asevastaavaksi nimitetään. Yhdistyksellämme on ampuma- ja harjoitteluvuoroja niin Ojakorven kuin Tyrrin ampumakeskuksessa.

Yhdistyksemme on ja on ollut ponnahduslauta moneen harrastukseen ja toimeen, jos tunnet. että tämä on se oikea juttu, niin olet oikealla ja turvallisella tiellä kohti menestystä.

 

Ps. Jos olet kiinnostunut yhdistykseemme liittymisestä, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai johtokunnan jäseneen.


 Olet tervetullut mukaan toimintaan.logo