Suomussalmen Reserviläiset ry

Etusivun ajankohtaista


päivitetty 27.12.2018

TERVETULOA SIVUILLEMME!

Suomussalmen reserviläisten sivuja ylläpitää Aku Pyykkönen.

Ylläpitäjälle menee viestisi Palautesivujen kautta ...


  Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tehtävänä on:

toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten

maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella

ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa. 

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä varusmiespalveluksen

suorittanut reserviin kuuluva tai sen ikärajan ylittänyt henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta

jäseneksi hyväksyy.Tiivistelmä Toimintasuunnitelmasta.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yhdistyksen 63. toimintavuosi.

Toimintavuoden teemana on ”Reservissä – kaiken varalta”, jonka avulla viestitään  jäsenille ja muille suomalaisille reservin tärkeästä merkityksestä Suomen puolustusjärjestelmässä.


 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä jotka hoitavat yhdistykseen kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen taloutta tuetaan osallistumalla erilaisten paikallisten tapahtumien järjestysmies ja liikenteenohjaus tehtäviin sekä ilmoitusmyynnillä.

Järjestetään piirin kilpailuja, osallistutaan reserviläispiirin ja -liiton kilpailuihin. 

Osallistutaan piirin ja liiton koulutustilaisuuksiin, samoin MPK ryn järjestämiin  koulutustilaisuuksiin mm. Vuosangassa.

Jäsenistölle pyritään lähettämään vuoden aikana jäsentiedote ja jäseniä muistutetaan lisäksi tekstiviestillä kevät- ja syyskokouksista sekä muista mahdollisista tapahtumista.

Osallistutaan mm. seppeleenlaskuihin sankarihaudalla Kaatuneidenmuistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä sekä Kansallisena Veteraanipäivänä, maakunnalliseen Maanpuolustusjuhlaan, piirin kokouksiin, itsenäisyyspäivänillan kynttilätapahtumaan sankarihaudalla, maastoetsintöihin, Veteraanityön tukemiseen.