Iisalmen seudun Reserviläiset ry
Perinnease kurssi 2013 pikäkivääri
Kuva: Pekka Ritola

Pohjamiina Sandels-jotos 2013
Sandels-Jotos 2013 Kuva: Harri Tossavainen

2010 Vesistön ylitys  valtakunnallisella syysjotoksella
Kuva: Eero Pulkkinen

 

TUTUSTU IISALMEN SEUDUN RESERVILÄISET RY:N TOIMINTAAN!

 

Toiminta-alueeseemme kuuluvat Iisalmen lisäksi Sonkajärvi ja Vieremä. Jäsenyysvaatimuksena on 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus.

Yhdistyksemme tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä ylläpitää reserviläistaitoja ja maanpuolustustahtoa.

Toimintaamme kuuluvat reserviläisammunnat ja -koulutus, kilpailuihin osallistuminen, jotostoiminta, kunniavartiot, seppeleenlaskut, veteraani- ja perinnetyö ja jäsentapahtumat.

Toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Iisalmen Reserviupseerikerhon kanssa. Moni jäsen toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Pohjois-Savon koulutus- ja tukiyksikössä kouluttajana tai kurssinjohtajana.

Jäsenkehityksemme on ollut hyvä viime vuosina. Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli 271. Jäsenistä joka neljäs on enintään 35 -vuotias. Naisia jäsenistä on 5 %.

Reserviläisammunnoille on hyvät olosuhteet Iisalmen kaupungin omistamassa Hanhilammen ampumakeskuksessa, jonka ylläpitoon yhdistys osallistuu. Tutustu ampumakeskukseen http://iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikuntapalvelut/Liikuntapaikat-ja--tilat/Hanhilammen-ampumarataYläsavolaisia reserviläistoimijoita palkittiin

Pohjois-Savon Reserviläispiiri on kevätkokouksissaan nimennyt vuoden yhdistykseksi Iisalmen seudun Reserviläiset ry:n ja vuoden ampujaksi sonkajärvisen Kari Vepsäläisen em. yhdistyksestä. Vepsäläinen on ansioitunut MPK:n reserviläisampumakurssien mahdollistajana Iisalmessa. Hän on muutoinkin kehittänyt edellytyksiä seudun reserviläisampumatoiminnalle.

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri on samoin kevätkokouksessa nimennyt vuoden kerhoksi Iisalmen Reserviupseerikerhon.

Yhdistykset ovat yhteistyössä toteuttaneet aktiivista maanpuolustustyötä ja maanpuolustustahtoa tukevaa toimintaa. Tärkeimpänä tapahtumana on vuosittainen Pohjois-Savon kärkitapahtumaksi noussut  Sandels jotos. Hanhilammen reserviläisammunnoissa käy eniten porukkaa koko Pohjois-Savon alueella. Yhdistysten jäsenten toimiessa kouluttajina on voitu järjestää radalla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammuntakursseja. Vuonna 2015 järjestettiin valtakunnalliset Reserviläisurheiluliiton talvikisat. Toimintaan kuuluu mm. myös veteraanityön tukeminen.

Iisalmen Reserviupseerikerhon toimialueena on Iisalmi ja Sonkajärvi ja Iisalmen seudun Reserviläisten edellisten lisäksi Vieremä.

Palkitut_jasenet
Palkitut toimijat. Kuva Heikki Vartiainen.