Hämeenlinnan Reserviläiset - Aliupseerit ry

Jäseneksi liittyminen


Jäseneksi liittyminen tapahtuu seuraavasti:


Avaa liittymislomake RESL:n nettisivustolta klikkaamalla alla olevaa linkkiä

RES Liittymislomake

 

OHJE:


1. Täytä vähintään tähdellä merkityt kohdat


2. Valitse yhdistykseksi HÄMEENLINNAN RESERVILÄISET - ALIUPSEERIT RY


3. Paina LÄHETÄ nappia.

 

4. Tämän jälkeen yhdistyksen johtokunta käsittelee Reserviläisliiton lähettämän jäsenhakemuksesi ja hyväksyy tai hylkää sen.

 

5. Mikäli hylkäävää ilmoitusta ei tule, jäsenyys katsotaan hyväksytyksi ja asianomaiselle henkilölle lähetetään jäsenmaksulasku.


TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!
Ote yhdistyksen säännöistä:

4 §

Jäsenyyttä koskevat määräykset
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä varusmiespalveluksen suorittanut henkilö tai henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Yhdistykseen voi päästä lahjoittajana tai kannattajajäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


Yhdistyksemme varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuodelle 2016 on 45€, joka koostuu

Reserviläisliiton osuudesta: 13,5€
Reserviläispiirin osuudesta: 8€
Reserviläisyhdistyksen osuudesta: 11€
Reserviläinen-lehden osuudesta: 8,5€
Etelä-Hämeen Ilves -lehden osuudesta: 4€"


Yhdistyksen tehtävänä on:

  • Toimia jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
  • Kohottaa ja ylläpitää maan-puolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maan-puolustusedellytysten
    parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
  • Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdol-lisuuksista toimia vapaa-ehtoisen maanpuolustus-työn hyväksi
  • Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheilu-ammuntaa, erilaisia kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustus-edellytyksiä vahvistavaa toimintaa