Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry

 

Ilmoita toimiva sähköpostiosoitteesi yhdistyksesi jäsenvastaavalle!

Muistathan ilmoitta yhdistyksesi jäsenvastaavalle sähköpostiosoitteesi! Reserviläisliitto on päättänyt järjestää sähköpostiosoitteiden keruukampanjan, jonka taustalla on uuden jäsenrekisterin käyttöönotto v. 2014 alussa. Uudessa maanpuolustusrekisterissä jäsenmaksu- ja muita laskuja aletaan lähettää myös sähköpostilla. Liitolla on tavoitteena, että mahdollisimman suuri osa jäsenmaksu-, ampumaturva- ja senioriturvalaskuista lähetettäisiin jatkossa sähköpostin liitteenä PDF -tiedostoina. Uudet sähköpostiosoitteet tulee kunkin yhdistyksen tallentaa jäsenrekisteriin itse. Samalla on hyvä tarkistaa nykyisten sähköpostiosoitteiden oikeellisuus.

Reima Lundberg               

Toiminnanjohtaja