Talous

Vaikka varsinainen toiminta on aina reserviläisyhdistyksissä järjestetty talkoohengessä, vaatii yhdistyksen toiminta myös jatkuvaa varainhankintaa. Postimaksut sekä kokousväline- ja toimistotarvikekulut jne. ovat menoja, joilta toimivan yhdistyksen on vaikea välttyä.

Varoja voidaan hankkia mm. seuraavasti:
  • Jäsenmaksuilla. Yhdistyksen varainhankinta hoituu vähimmällä vaivalla jäsenmaksujen avulla. Jos yhdistyksellä ei ole mainittavammin muuta varainhankintaa, tulee sen huolehtia siitä, että yhdistyksen jäsenmaksuosuus on riittävän korkealla tasolla.
  • Sponsorituella ja lahjoituksilla. Monet yhdistykset rahoittavat toimintaansa ulkopuolisella taloudellisella tuella. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. tilaisuuksien järjestämistä jonkun yrityksen tai yhteisön tiloissa, postituskustannusten kattamista mainostilaa postilähetysten yhteyteen myymällä, lahjoitusten keräämistä toiminnan järjestämiseksi jne.
  • Talkootyöllä. Monet yhdistykset hankkivat varoja myös talkootyön avulla. Sen muotoja voivat olla mm. erilaiset siivous-, raivaus- ja kunnostus-, järjestysmies- tai vartiointitehtävät. Mikäli yhdistyksen ulkopuolisten lukuun harjoittama talkootyö on säännöllistä ja siitä saadaan merkittävää tuloa, kannattaa yhdistyksen hakea verotoimistosta ennakkoperintärekisteriote. Mikäli talkootyön arvo ylittää 8 500 euroa, muuttuu se arvonlisäverolliseksi koko arvostaan.
  • Keskitetyillä varainhankintakampanjoilla. Piiri- ja liittotaso järjestävät usein erityisiä varainhankinta- kampanjoita, joihin myös yhdistykset voivat osallistua. Niihin osallistuminen on helppoa, koska ne on useimmiten valmiiksi suunniteltu.
  • Muita rahoituskanavia hyödyntämällä. Reserviläisliiton ja joidenkin reserviläispiirien vuotuisiin talousarvoihin sisältyy usein joko yleisluonteinen tai tiettyyn asiaan sidottu, yhdistystoiminnan tukemiseen tarkoitettu määräraha. Lisäksi myös monet ulkopuoliset yhteisöt rahoittavat maanpuolustuksen hyväksi tehtävää työtä. Nämä mahdollisuudet kannattaa vuosittain selvittää ja niitä mahdollisuuksien mukaan hyödyntä.
Jokainen Reserviläisliiton jäsenyhdistys on oikeutettu liiton, oman piirinsä sekä muiden yhteistyötahojen kuten Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Opintokeskus Siviksen tukeen. Yhdistyksen kannalta on tärkeää, että se selvittää nämä tukimahdollisuudet ja hyödyntää niitä.

Reserviläisliiton yhdistystukiohjeet löytyvät täältä ja tuesta saa lisätietoa Ekstranetistä. Oman reserviläispiirin ja muiden yhteisöjen tukimahdollisuudet tulee selvittää pääsääntöisesti itse.