Reserviläistoiminnan keskeisimpiä periaatteita on toiminnan vieminen mahdollisimman lähelle jäseniä. Käytännössä tämä on tarkoittanut koko valtakunnan kattavan, paikkakuntakohtaisen yhdistysverkoston rakentamista. Vain näin jokaiselle voidaan tarjota mahdollisuus päästä mukaan toimintaan omalla kotipaikkakunnalla. Vapaaehtoistoiminnassa muut toimintamallit toimivat huonosti.

Huonona puolena tässä ratkaisussa on organisaation paisuminen. Liittotason on hankala ohjata ja tukea yli 340 yhdistystä. Niinpä väliportaan hallintoelimeksi on rakennettu piiritaso, jolle em. tehtävät on pääsääntöisesti delegoitu.

Järjestötoiminnan perusyksikkö on kuitenkin yhdistys.

Toimiva yhdistys -otsikon alta löytyvät asiakokonaisuudet, joista toimiva yhdistys rakentuu.