Projektitukea on myönnetty mm. ampumaratojen kunnostukseen.
Projektitukea on myönnetty mm. ampumaratojen kunnostukseen.
Reserviläisliitto voi myöntää jäsenyhdistyksilleen ja piireilleen erikseen anottaessa taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea varten on varattu määräraha liiton talousarvioon nimikkeellä yhdistysten projektituki.

Vapaamuotoiset tukihakemukset käsitellään liiton talousvaliokunnan kokouksissa. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia ja sitä voidaan myöntää tulevalle tai jo tapahtuneelle toiminnolle tai hankinnalle. Hakemuksen tulee liittää:
  • tarkka kuvaus sisältäen sen tavoitteen ja arvion vaikutuksesta
  • kustannusarvio
  • rahoitussuunnitelma sekä            
  • hakevan yhdistyksen / piirin viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase
Mikäli hankkeeseen osallistuu myös muita yhdistyksiä tai yhteisöjä, tulee hakemuksesta ilmetä millä osuudella ne osallistuvat hankkeen tai hankinnan kustannuksiin. Lisäksi myöntämisehtona on, että yhdistys on palauttanut liittoon toimintalomakkeen edelliseltä vuodelta. Mikäli tukea myönnetään, tulee sen käytöstä toimittaa myöhemmin selvitys liittoon.

Yhdistysten projektitukea on viime vuosina myönnetty esim. erilaisiin kertaluontoisiin toimintatapahtumiin tai -projekteihin, ase-, koulutusmateriaali-, majoitus- ja huoltoväline-, esite- tai muihin hankintoihin sekä erilaisten toimitilojen ja ampumaratojen korjaamiseen tai rakentamiseen.

Projektituki ei ole tarkoitettu yhdistysten tai piirien rutiinitoiminnan rahoittamiseen. Tällaisia ovat esim. toimitilojen vuokrat, toimistotarvikeiden hankinnat, postitus- ja kokouskulut, erilaisten juhlien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset jne. Mikäli tukea myönnetään, voi  samaan kohteeseen saada seuraavan kerran tukea vasta viiden vuoden päästä. Projektitukea myönnetään liiton hallituksen hyväksymän säännöstön pohjalta.


Projektitukea voi hakea sähköisellä lomakkeella täältä.