Reserviläisliiton vuotuinen talousarvio sisältää reserviläispiireille tarkoitetun kiinteän ja suoritusperusteisen taloudellisen tuen lisäksi yleensä myös yhdistyksille tarkoitettuja tukimäärärahoja. Ne ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnetään jäsenyhdistyksille ja piireille kirjallisten hakemusten pohjalta toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät toimintaa. Kaikki tukihakemukset käsitellään liiton valiokunnassa.

tuki reserviläispiireille

Liitto tukee kuukausittain taloudellisesti jokaista reserviläispiiriä. Lisäksi piirien on mahdollista saada lisätukea asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi liiton talousarviossa on määräraha piirien ATK-hankintojen tukemista varten.

tuki jäsenyhdistyksille

Liiton vuosittainen talousarvio sisältää myös määrärahan, josta liiton jäsenyhdistykset voivat hakea tukea erilaisiin hankkeisiin ja hankintoihin. Tuet myönnetään vapaamuotoista hakemusta vastaan ja ne ovat harkinnanvaraisia. Tuen hakeminen ja myöntäminen perustuu liiton hallituksen hyväksymään, kirjalliseen ohjeeseen. Lue lisää täältä.

Projektitukiohje 2018 (pdf) (143.5 KB)

Opintokeskus siviksen taloudellinen tuki

Opintokeskus Sivis tukee taloudellisesti jäsenyhdistysten itse järjestämää koulutusta. Tukea voivat hakea myös Reserviläisliittoon kuuluvat yhdistykset ja piirit. Siviksen määritelmä koulutustoiminnalle on niin laaja, että merkittävä osa yhdistysten ja piirien toiminnasta voidaan lukea heidän taloudelliseen tukeen oikeuttavaksi koulutustoiminnaksi. Perusperiaatteena on, että yhtä koulutustuntia kohti tukea voi saada 21 euroa, mikäli on osoittaa koulutuksesta aiheutuneita kuluja vähintään kaksinkertainen määrä. Yhden koulutustunnin minimipituus on 45 minuuttia.