Yhdistysten sääntöjen muutos

Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat kulloinkin voimassa olevien sääntöjensä mukaan. Aika ajoin sääntöjä saatetaan kuitenkin joutua muuttamaan. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on täysi vapaus itse päättää omasta toimintapohjastaan ja omista säännöistään.

Liiton mallisäännöt

Reserviläisliitolla on tarjota yhdistyksen käyttöön erilaisia mallisääntöjä, jotka ovat yhdistysrekisterin ennakkoon tarkastamia. Niillä sääntömuutoksen rekisteröinti sujuu helposti ja nopeasti. Ennakkotarkastetut säännöt voi ottaa yhdistyksessä käyttöön heti. Tällä hetkellä käytössä mallisäännöt, joissa §4 ja §8 osalta on kaksi vaihtoehtoa:

§4, valitaan A tai B

A. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut henkilö, joka kuuluu tai on kuulunut reserviin ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväk­syy.

B. Yhdistyksen varsinaiseksi voi päästä täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväk­syy.

Vain jälkimmäinen vaihtoehto mahdollistaa armeijaa käymättömien henkilöiden täysimittaisen tulon mukaan reserviläisyhdistyksen toimintaan. Molemmissa tapauksissa yhdistys voi itse vapaasti hyväksyä tai hylätä jäsenhakemuksen riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen hakija sääntöjen jäsenyysedellytykset vai ei.

§ 8, valitaan A tai B

A. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen, alle 60-vuotias yhdis-tyksen varsinainen jäsen.

B. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinai-nen jäsen.

Lisäohjeita sääntömuutoksen valmistelusta löytyy Ekstranetistä.

Yhdistysten uudet mallisäännöt 2013 (doc) (48.5 KB)