Neuvontapalvelut ja erilaiset ohjeet

Liitto neuvoo mahdollisuuksiensa mukaan jäsenyhdistyksiään ja piirejään erilaisissa ongelmatapauksissa. Joidenkin asiakokonaisuuksien osalta on laadittu kirjallisia ohjeita, joita yhdistykset saavat käyttöönsä.

Seuraavia kirjallisia ohjeita on saatavissa: 

  • Uuden yhdistyksen perustamisohje
  • ohje vanhan yhdistyksen toiminnan uudelleen käynnistämiseksi
  • yhdistyksen sääntömuutosohje
  • ohje liiton logon ja nimen käytöstä
  • ohje lipun ja standaarien suunnittelusta
  • ohje yhdistyksen projektituen myöntämisestä
  • ohje nettijäsenrekisterin käytöstä
  • ohje naisten toiminnan järjestämisestä
  • ohje perheliikuntapäivän järjestämisestä. 
Ohjeet löytyvät ekstranetistä.

Lomakkeisto

Liitossa on käytössä lomakkeisto, jota käytetään jäsenrekisterin sekä muiden asioiden yhteydessä. Kaikkia lomakkeita saa veloituksetta liiton toimistosta.  Lomakkeet löytyvät liiton internet-sivujen ekstranetistä. Osan lomakkeita voi täyttää sekä lähettää internet-sivujen kautta.