Opintokeskus Sivis

Reserviläisliiton jäsenyhdistysten edustaja ja liiton henkilöjäsenet voivat osallistua liiton järjestämää koulutustoimintaan. Vuosittain järjestään mm. useita piirikohtaisia yhdistysjohdon koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi yhdistyspalveluita sekä liiton toimintaperiaatteita ja valtakunnantason työnjakoa.

Yhdistysjohdon koulutus

Reserviläisliitto järjestää yhteistoiminnassa reserviläispiirien kanssa sisäistä järjestökoulutusta. Ns. Yhdistysjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa yhdistysten sekä piirien uusille luottamushenkilöille tehtävien hoidossa vaadittava perustietämys ja sitä kautta helpottaa liiton sekä yhdistysten ja piirien välistä yhteistoimintaa. Koulutuksessa keskitytään erityisesti liiton hallinto- ja jäsenmaksuperintäjärjestelmään, liiton ja yhdistysten väliseen yhteistoimintaan sekä yhdistystoiminnan perusteisiin. Tilaisuuksista antaa lisätietoja liiton toimisto tai oman piirisi toiminnanjohtaja.

Opintokeskus Siviksen koulutustoiminta

Reserviläisliitto kuuluu jäsenenä Opintokeskus Sivikseen. Osa liiton omasta koulutustoiminnasta järjestetään yhteistoiminnassa sen kanssa. Liitto, piirit ja yhdistykset voivat lisäksi saada Sivikseltä taloudellista tukea omaan koulutustoimintaansa sekä osallistua sen järjestämään koulutustoimintaan.

Reserviläisliiton jäsenillä on myös oikeus osallistua kaikkeen Opiintokeskus Siviksen järjestämään koulutukseen. Kurssimuotoista koulutusta järjestetään useilla paikkakunnilla ja siihen osallistuminen on hyvin edullista. Aiheina ovat mm. yhdistystoiminnan perusteet, tiedotustoiminta, ATK-taidot jne. Lisätietoja koulutuksesta saa Opintokeskus Siviksen toimistoista ja osoitteesta www.ok-sivis.fi.