Sopimuspohjat

Reserviläisliitto ry:n ylläpitämä Maanpuolustusrekisteri on Reserviläisliitto ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n yhteinen jäsenrekisteri, jossa ylläpidetään em. liittoihin kuuluvien jäsenyhteisöjen (yhdistykset, kerhot, killat) henkilöjäsenten henkilö-, osoite- ja muita järjestötoiminnassa tarvittavia tietoja ja, jota käytetään myös em. liittojen järjestöjulkaisujen osaltatilaajarekisterinä. Tätä sopimuspohjaa käytetään, kun rekisterin henkilötietoja luovutetaan esim. alihankkijoille tai muille palveluntarjoajille.  

Maanpuolustusrekisterin tietojenkäsittelusopimus (docx) (341.1 KB)