Jäsenhankintakilpailu

Jäsenhankinta on olennainen osa järjestötoimintaa. Sen on minimitasollaankin peitettävä ainakin vuosittainen jäsenpoistuma, joka on viitisen prosenttia jäsenistä. Karkeana sääntönä on, että yhdistyksen jäsenmäärän pitäminen ennallaan vaatii sadan jäsenen yhdistyksessä 5 – 6 uuden jäsenen hankkimista vuosittain.

Vuonna 2015 hyväksytyssä Reserviläisliiton strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että liiton jäsenmäärä on merkittävästi suurempi kuin vuonna 2015. Suuri jäsenmäärä on nähty tärkeäksi erityisesti suomalaisten korkean maanpuolustustahdon kannalta. Mitä enemmän jäseniä maanpuolustusjärjestöissä on, sitä suurempi osa suomalaisista on maanpuolustustahtoa ylläpitävän toiminnan ja informaation piirissä. Jäsenten lisäksi vaikutuspiirissä ovat myös perheenjäsenet, työtoverit, ystävät jne.

Avoimen toimintapohjan johdosta jäsenmäärän kasvattaminen on helppoa. Koska liiton järjestöpohja kattaa kaikki kansalaiset sotilasarvoon ja sukupuoleen katsomatta, voidaan jäsenhankinta kohdistaa kaikkiin kansalaisryhmiin. Erityisen helppoa jäsenhankinta on niissä yhdistyksissä, jotka toimivat avoimella jäsenyyslinjalla mutta myös niissä, joissa reserviläislinjaisten yhdistysten jäsenpohja on aiempaa olennaisesti laajempi.

Lisätietoja jäsenhankinnasta löydät Ekstranetistä.

Vuoden 2018 jäsenhankintakilpailussa palkinnot ovat seuraavat:

Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan
Vähintään 20 jäsentä, 150 euron lahjakortti
Vähintään 15 jäsentä, 100 euron lahjakortti
Vähintään 10 jäsentä, 50 euron lahjakortti
Vähintään 5 jäsentä, 20 euron lahjakortti
Vähintään 1 jäsen, 10 euron lahjakortti

Vuoden 2018 jäsenhankintakilpailun markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja kilpailun väliaikatietoja julkaistaan vuoden mittaan. Kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Yhdistysten välinen jäsenhankintakilpailu

Toimintavuonna otetaan käyttöön yhdistysten välinen kilpailu uusien jäsenten hankinnasta, jossa kilpailuaika on 1.1.-31.12.2018. Yhdistykset on jaettu sarjoihin maksaneiden jäsenten lukumäärän mukaan per 31.12.2017 seuraavasti:

A-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 30-99, palkkio 500 euroa
B-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 100-299, palkkio 750 eruoa
C-sarja, maksaneiden jäsenten määrä 300-, palkkio 1.000 euroa

Kunkin sarjan voittaa se yhdistys, jonka maksaneista jäsenistä on vuoden lopulla suhteellisesti (%) eniten uusia jäseniä eli jäseniä, jotka ovat liittyneet jäseniksi ja maksavat ensimmäisen jäsenmaksunsa vuoden 2018 aikana.