OP Logo

Järjestövakuutus tarjoaa vakuutusturvaa yhdistyksille ja jäsenille

Reserviläisliitolla on voimassa OP Vakuutuksen järjestövakuutus, joka tarjoaa kattavan vakuutusturvan liiton jäsenyhdistyksille, piireille ja rajoitetusti myös henkilöjäsenille. Vakuutukseen kuuluvat seuraavat vakuutuslajit:

Esinevakuutus, jonka kohteena on liittojen, niiden jäsenyhdistysten ja reserviläispiirien omistama tai leasing-sopimuksilla rahoitusyhtiöiltä vuokrattu, järjestötoiminnassa käytettävä irtain omaisuus sekä rahat ja arvopaperit sekä vakuutuspaikassa että tietyin rajoituksin muualla. Rakennukset, kiinteistöt ja lomanviettopaikat eivät ole vakuutuksen piirissä. Vakuutuksessa on omavastuuosuus.

Lisäkuluvakuutus, joka korvaa  järjestölle syntyneet ylimääräiset kulut, jotka ovat aiheutuneet korvattavan
esinevahingon aiheuttamasta järjestötoiminnan keskeytymisestä.

Toiminnan vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutettuja henkilö- tai esinevahinkoja, joista tilaisuuden järjestäjä on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Varallisuusvastuuvakuutus, joka korvaa  järjestön jäsenelleen aiheuttaman sellainen taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden perusteella korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus, joka korvaa kohtuullisia ja välttämättömiä asianajokuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasioissa. Vakuutuksessa on omavastuuosuus.

Toissijainen autovakutuus, joka korvaa järjestötehtävissä aiheutuneita ajoneuvovahinkoja. Kyseessä on ns. toissijainen vakuutus eli korvaus suoritetaan ensisijaisesti asianomaisen henkilön omasta autovakuutuksesta. Se sisältää kolarointi-, hirvi-, ilkivalta-, palo-, varkaus- autopalvelu- ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa pl. henkilöauton varkausvakuutus, joka ei ole voimassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä eikä Ukrainassa. Vakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen ei sovelleta omavastuuta.

Matkavakuutus
on liiton ottama ryhmävakuutus, joka on voimassa järjestön jäsenilleen järjestämissä valtuuston ja järjestön kokouksissa, kesä- ja talvipäivillä, koulutustilaisuuksissa, seminaareissa, teatterimatkoilla jne. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tilaisuudesta tai matkasta on olemassa päätös hallituksen kokouksen pöytäkirjassa tai vastaavassa asiakirjassa. Näiden tilaisuuksien lisäksi vakuutus on voimassa myös näihin tilaisuuksiin liittyvillä välittömillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Matkavakuutus ei ole voimassa järjestön, sen jäsenjärjestön ja alueellisten paikallisjärjestöjen jäsenten tai toimihenkilöiden taikka järjestön työttömyyskassan toimihenkilöiden työmatkoilla, virkamatkoilla eivätkä lomanviettoon tai muuhun vapaa-aikaan liittyvillä matkoilla. Vakuutettuina ovat järjestön, sen jäsenjärjestön ja alueellisten paikallisjärjestöjen alle 70-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt sekä järjestön työttömyyskassan toimihenkilöt heidän ollessaan järjestön jäsenilleen järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi vakuutettuina ovat järjestön ulkomaiset vieraat ja tulkit osallistuessaan järjestön järjestämään tilaisuuteen Suomessa. Matkavakuutukseen sisältyy matkustajavakuutus, matkatavaravakuutus sekä matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Lisätietoja järjestövakuutuksesta löydät Ekstranetistä.