Skip to content

Pronssinen ansiomitali

Pronssista ansiomitalia voi hakea:

  • Reserviläisliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut vähintään 5 vuotta erityisen ansiokkaasti vapaaehtoisessa maapuolustustyössä yhdistys-, piiri-, tai liittotasolla.
  • Reserviläisliittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti tukenut yhdistyksen, piirin tai liiton toimintaa taikka muuten toiminut Reserviläisliiton tarkoitusperien hyväksi.

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää muulloinkin kuin itsenäisyyspäivänä esimerkiksi syntymäpäivinä tai yhdistyksen juhlatilaisuuksissa. Pronssisen ansiomitalin hinta on 60 €, jonka maksusta vastaa hakija.

Pronssiseen ansiomitalihakemukseen tulee saada piirin hyväksyntä.

Hae pronssista ansiomitalia