Skip to content

Pronssinen arvomitali

Pronssista arvomitalia voi hakea:

  • Reserviläisliiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut vähintään 5 vuotta erityisen ansiokkaasti vapaaehtoisessa maapuolustustyössä yhdistys-, piiri-, tai liittotasolla.
  • Reserviläisliittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti tukenut yhdistyksen, piirin tai liiton toimintaa taikka muuten toiminut Reserviläisliiton tarkoitusperien hyväksi.
  • Ulkomaalaiselle, joka omalla toiminnallaan on edistänyt yhteistyötä oman valtionsa, sen puolustusvoimien tai maanpuolustusjärjestön ja Reserviläisliiton, sen jäsenyhdistyksen tai reserviläispiirin välillä.

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää muulloinkin kuin Itsenäisyyspäivänä esimerkiksi syntymäpäivinä tai yhdistyksen juhlatilaisuuksissa. Huom. Itsenäisyyspäivänä myönnettävät pronssiset ansiomitalit haetaan piirin kautta. Pronssisen ansiomitalin hinta on 60€, jonka maksusta vastaa hakija.

Pronssinen ansiomitali

  • Henkilötiedot

  • Toimitusosoite

  • Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite)

  • Hakija