Uuutiskirje 2016

Sotapolku.fi aukeaa itsenäisyyspäivänä

Jos olet kiinnostunut sotahistoriasta ja haluat olla mukana kansallisesti merkittävässä hankkeessa rakentamassa sotahistoriallista verkkopalvelua, tule mukaan Sotapolku.fi- projektiin.

sotapolku.fi
Sotapolku.fi on kehitteillä oleva, ilmainen verkkopalvelu, jossa voi etsiä toisen maailmansodan aikaan rintamalla olleiden joukkojen ja henkilöiden liikkeitä ja vaiheita. Palvelusta löytyy aluksi 95.000 kaatuneen sekä noin 100.000 veteraanin tiedot. Näitä lisätään koko ajan digitointiprojektin edistyessä.

Projekti julkistetaan tulevana itsenäisyyspäivänä yhteistyössä YLE:n kanssa. Myöhemmin palvelu liitetään Mikkelin perustettavan Sotahistoriakeskuksen digitaaliseen museoon.

Muistoja, tietoja ja kuvia suomalaisten kollektiivisesta muistista

Projektin tarkoitus on kerätä suomalaisten kollektiivisesta muistista muistoja, kuvia ja tietoja liittyen Talvi-, Jatko- ja Lapin sotiin. Kyseessä on yksi maamme suurimmista joukkoistamishankkeista, jossa kansalaisia pyydetään lisäämään palveluun sodassa olleita sukulaisiaan ja täydentämään heidän tietojaan.

Samalla Sotapolku.fi on loistava mahdollisuus myös kaikille sotahistorian asiantuntijoille ja harrastajille tuoda julki omaa osaamistaan. Eri rykmenttien, muiden yksiköiden ja sotaan osallistuneiden joukkojen toimintaan perehtyneiden on mahdollista tuoda joukon historia esiin Sotapolku.fi -palvelun kautta.

Koulutusta vapaaehtoisille

Ennen julkistamista palveluun pitää etsiä ja syöttää pohjatiedot sodassa olleista jalkaväkirykmenteistä ja muista yksiköistä. Alkuvaiheessa vain 100 ensimmäistä asiantuntijaa mahtuu mukaan. Nyt haemme näitä vapaaehtoisia tekemään tätä tärkeää pohjatyötä.

Projektin valtakunnallinen koulutustapahtuma järjestetään 3.9.2016 klo 10-14 YLE:n Isossa Pajassa Helsingissä. Ilmoittautumiset 25.8.2016 mennessä osoitteessa www.mpk.fi/koulutuskalenteri (hakusana vapaasana-kenttään: ”Sotapolku”).

Liity heti myös mukaan Facebook-sivuillemme, jota kautta tiedotamme projektista. Tämän löydät osoitteesta https://www.facebook.com/groups/Sotapolku.fi.asiantuntijat/

Lisätietoja projektista  

Lisätietoja Sotapolku.fi -projektista saat Mika Wistiltä ja Petri Välkiltä seuraavasti.
Sotapolku.fi -projektin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa YLE, AVEK, Kansallisarkisto, Aalto Yliopisto, Puolustusvoimat, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Sotainvalidien Veljesliitto, Lotta Svärd Säätiö, Tammenlehvän Perinneliitto, Rintamaveteraaniliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Suomen Sotahistoria Seura.

Reserviläisliitto ry
Reserviläisliitto ry  |  Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puh. (09) 4056 2040, Faksi: (09) 4056 2044  |  S-posti: toimisto@reservilaisliitto.fi