Uutiskirje 2015

Toiminta ja talous 2016

Reserviläisliiton toiminnan ja talouden suunnittelu on käynnissä. Liittohallitus lyö lukkoon 24.10. kokouksessa ensi vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka jälkeen ne julkaistaan liiton nettisivuilla. Molemmat tulevat liiton sääntömääräisen syyskokouksen käsittelyyn 14.11. Porissa.


hallitus2014
Valtuustomallissa liittohallituksen koko muuttuisi nykyisestä 28 henkilöstä yhdeksään henkilöön. (Kuva: Reserviläisliitto)

Liittomaksu on myös ensi vuonna 13,5 euroa mutta Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksu nousee yhdellä eurolla 8,5 euroon. Tämä nostaa jäseneltä laskutettavaa jäsenmaksua vastaavasti ellei yhdistys laske omaa osuuttaa. Tätä ei suositella.


Ensi vuoden budjetissa yhdistysten projektitukeen on varattu kuluvan vuoden tapaan 30.000 euroa. Järjestökentälle kanavoidaan lisää varoja korottamalla kuukausittaista piiritukea neljänneksellä, 300 euroon per kuukausi.

Uusien projektien kohteina nuoret

Merkittävin uusi toiminnallinen asia on lokakuussa 2016 alkava CISOR-järjestön puheenjohtajuus. Vuosina 2016 - 2018 järjestetään kuusi tilaisuutta eri puolilla Suomea. Nämä kaikki ovat MPK:n kursseja ja järjestetään varuskunnissa. Puheenjohtajuus on Reserviläisliitolle ensimmäinen.

 

Reserviläisliitto aikoo kartoittaa piirien ja yhdistysten varusmiesinfojärjestelmät. Tavoitteena on laatia niiden pohjalta yksi, yhteinen järjestelmä koko maassa käytettäväksi. Tämän käyttöönotto tapahtuu aikaisintaan 2017.

 

Liitto työstää myös lukiolaisille tarkoitettua, turvallisuuspoliittista kilpailua, jota on ensi syksynä tarkoitus kokeilla jossakin piirissä. Aikaisintaan vuonna 2017 kilpailu on tarkoitus laajentaa koko maan kattavaksi. Mallia otetaan Pirkanmaalta, jossa lukioiden välistä Turpo-kilpailua on jo pyöritetty pitkään.


Ensi vuoden ehkä isoin asia on kuitenkin liiton sääntömuutos, joka tulee päätöskäsittelyyn vuosikokouksessa 16.4.2016 Seinäjoella. Liittohallitus päätti syyskuun alun kokouksessa ottaa muutoksen pohjaksi hallintojärjestelmän, jossa liittokokous pidetään vain kolmen vuoden välein ja vuosittaista päätösvaltaa käyttää piirien edustajista muodostettava liittovaltuusto. Samalla liittohallituksen vahvuus laskisi kymmeneen henkeen.


Lisää Reserviläisliiton ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta voit lukea alla olevasta esittelykalvosarjasta.


Toimintasuunnitelma 2016 - uudet asiat (pdf) (747.9 KB)


Reserviläisliitto ry
Reserviläisliitto ry  |  Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puh. (09) 4056 2040, Faksi: (09) 4056 2044  |  S-posti: toimisto@reservilaisliitto.fi

Jäsenmaksuosuudet 2016

- Liittomaksu 13,5 euroa
- Reserviläinen-lehden maksu 8,5 euroa
- Piirimaksu xx euroa
- Yhdistysmaksu xx euroa

Piirien ja yhdistysten maksuosuudet laskutetaan asianomaisten yhteisöjen päätösten mukaisesti.

Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksun nousu yhdellä eurolla nostaa jäseneltä laskutettavaa jäsenmaksua samalla summalla automaattisesti ellei yhdistys tai piiri laske omaa osuuttaan.