Uutiskirje 2015

Mäntsälän syysjotoksesta kertausharjoitusvuorokausia

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos järjestetään 18. - 20.9. Mäntsälässä. Puolustusvoimat myöntää jotokseen osallistuville reserviläisille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

Syysjotos (2014)
Mänsälän syysjotoksella päästään kokeilemaan mm. vesistöylitystä tilapäisvälinein.(Kuva: Reino Ruotsalainen)
Mäntsälän syysjotoksella pääsee suunnistamaan A-sarjan 45 kilometrin ja B-sarjan 40-kilometrin reiteillä. Rasteilla on tehtäviä, jotka liittyvät sotilastietoihin ja -taitoihin, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastustaitoihin, erävaellustietoihin ja -taitoihin sekä luonto- ja yleistietoihin. 

Jotos alkaa sotilassarjan (A) osalta perjantaina 18.9 klo 17 ja edellistä hieman helpompi jokaisen reserviläisen sarja (B) alkaa lauantaiaamuna 19.9 klo 9. Jotos päättyy molempien sarjojen osalta sunnuntaina puoleen päivään mennessä. 

Partion koko voi olla molemmissa sarjoissa 3 - 5 henkeä. Osallistuminen ei edellytä maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä tai suoritettua asevelvollisuutta. Jotos on MPK:n kurssi ja Puolustusvoimat myöntää osallistuville reserviläisille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

Jotoksen järjestäjinä toimivat Mäntsälän Reserviupseerikerho ja Järvenpään Reserviläiset yhteistyössä uusmaalaisten reserviläisyhdistysten ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliiton jotossääntöjä.

Tervetuloa syysjotokselle Mäntsälään!

Reserviläisliitto ry
Reserviläisliitto ry  |  Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puh. (09) 4056 2040, Faksi: (09) 4056 2044  |  S-posti: toimisto@reservilaisliitto.fi

Ilmoittautuminen

Partion yhteyshenkilö ilmoittaa 31.8.2015 mennessä partion nimen, sarjan ja jäsenet henkilötunnuksineen ja sotilasarvoineen järjestäjille verkkolomakkeella.

Henkilötunnusta tarvitaan kertausharjoitus- ja vakuuttamistietoja varten ja sitä käsitellään tietosuojaohjeistuksen mukaisesti.

Osanottomaksu on 95 €/partio. Se on suoritettava 31.8.2015 mennessä Mäntsälän syysjotos 2015 -tilille FI17 5282 0120 1389 36. Maksussa on mainittava, mitä partiota se koskee. 

Jälki-ilmoittautumismaksu on 150 €/partio ja se on maksettava 13.9. mennessä. 

Osallistumismaksuun sisältyy ruokailu ja peseytymismahdollisuus jotoksen maalissa. Partion esittämä lähtöaikatoivomus otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Yhteystiedot

Kilpailukeskus sijaitsee Hirvihaaran ampumaradalla (Hirvihaarantie 727, Mäntsälä).


Jotoksen johtaja Jarmo Sulopuisto 040 0354526 jarmo.sulopuisto@msoynet.com