Uutisetrss

20.12.2017 14.56

Uudistus tehostaisi paikallispuolustusta

Reserviläisliitto kannattaa puolustusministerin asettaman työryhmä esitystä, jonka mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluva reserviläisten sotilaallinen koulutus siirrettäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) Puolustusvoimille.

Reservinampumamestaruuskisat 2015
Reserviläisen omaehtoinen kouluttautuminen ja kenttäkelpoisuuden ylläpito on Suomessa erittäin laajaa. (Kuva: Reserviläisliitto)
Reserviläisliiton puheenjohtajan mukaan uudistus vahvistaisi paikallispuolustustamme mutta edellyttää lisärahoitusta kertausharjoituskoulutukseen.

- Pidämme uudistusta oikeansuuntaisena ja pitkälti myös tavoitteidemme mukaisena. Reserviläisliitto on todennut jo aiemminkin, että puolustusjärjestelmäämme tulee kehittää ensisijaisesti paikallispuolustuksen osalta mm. hybridisodankäynnin asettamien haasteiden johdosta. Puolustusvoimien lisääntynyt koulutusvastuu edellyttää kuitenkin lisävarojen kohdentamista kertausharjoituksiin.

Uudistuksen tavoitteena on paikallisjoukkojen suorituskyvyn lisääminen, lainsäädännön selkiyttäminen sekä reserviläisten sitoutuneisuuden ja motivoinnin lisääminen. Myös puheenjohtaja Ilpo Pohjola painottaa vapaaehtoisuuden merkitystä.

- Tärkeää on se, että paikallispuolustuksen yksiköiden sijoitusmenettelyissä ja -kriteereissä huomioidaan reserviläisten omaehtoinen toiminta ja kouluttautuminen. Reserviläisten osaamista tulee jatkossa hyödyntää nykyistä paremmin sodan ajan joukoissa.

Uudistuksen yhteydessä tulee puheenjohtaja Pohjolan mukaan kiinnittää huomiota siihen, että maanpuolustuskoulutuksesta nyt kokonaisuudessaan vastaavan MPK:n toimintaedellytykset sekä rahoitus kehittyvät ja, että myös Puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin sijoittamattomille reserviläisille on jatkossakin tarjolla riittävästi koulutusta ja muuta toimintaa.

 - Sodan ajan organisaatioon sijoittamattomien reserviläisten kenttäkelpoisuuden, ampumataitojen ja maanpuolustustahdon hyväksi tapahtuvan toiminnan edellytykset eivät saa muutosten johdosta heikentyä. Edelleen on tärkeää mieltää, että em. toimintaa järjestävät MPK:n lisäksi myös erilaiset reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt ja, että jälkimmäisten yhteisöjen järjestämä toiminta on volyymiltaan MPK:n toimintaa merkittävästi laajempaa.

Pohjolan mukaan tämä on erityisen tärkeää Reserviläisliitolle, joka on MPK:n suurin jäsenjärjestö. Tuoreen kouluttajatutkimuksen mukaan yli 36 prosenttia MPK:n kouluttajista ja yli 43 prosenttia MPK:n muista vapaaehtoistoimijoista on Reserviläisliiton jäseniä. Edelleen runsaasti liiton jäseniä osallistuu vuosittain MPK:n järjestämään sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen ja varautumiskoulutukseen, johon liittyvien kurssimaksujen alentamista ja osin poistamista nyt esitetään.

- Sotilaallisia valmiuksia ylläpitävä ja varautumiskoulutus ovat puolustusjärjestelmämme sekä yleisen kriisivalmiutemme kannalta erittäin tärkeitä asioita. Tähän koulutukseen osallistumisen ei tulisi kenenkään suomalaisen osalta kaatua liian korkeisiin kurssimaksuihin. Ne tulisikin poistaa tai ainakin niiden tasoa merkittävästi laskea.

Puolustusministerin lokakuussa 2017 vapaaehtoisen maanpuolustuksen selvittämiseksi asettama työryhmä jätti selvityksensä puolustusministerille tänään. Selvitystyöhön liittyen pidettiin 30.11. sidosryhmien kuulemistilaisuus, jonka yhteydessä Reserviläisliitto antoi seuraavan lausunnon.

Lausunto vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestelystä (pdf) (81.9 KB)

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.