Uutisetrss

4.5.2018 19.24

Sisäministeriö vesittämässä asedirektiivin puolustuspoikkeamaa

Reserviläisliitto ei ole tyytyväinen tänään julkaistuun, aselain muutosesityksen luonnokseen.

Reservinampumamestaruuskisat 2015
Reserviläiskivääreillä kilpaillaan myös vuosittaisissa Reservin ampumamestaruuskilpailuissa. (Kuva: Reserviläisliitto)
Sisäministeriö on julkaissut luonnoksen EU:n asedirektiiviin liittyvästä aselain muutoksesta. Alkuperäinen direktiiviesitys olisi kategorisesti kieltänyt Suomessa yleiset, puoliautomaattiset reserviläiskiväärit yksityishenkilöiltä mutta yhteisen edunvalvontatyön tuloksena viime toukokuussa hyväksytty, lopullinen direktiivi sisältää ns. kansallisen puolustuksen poikkeaman. Tämä mahdollistaa aselupien myöntämisen reservikivääreihin jatkossakin kansalliseen puolustukseen liittyvistä syistä.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola ei kuitenkaan ole tyytyväinen muutosesityksen sisältöön ja hämmästelee erityisesti sitä, miksi kansallisen puolustuksen poikkeamaa lähestytään esityksessä ja sen perusteluissa hyvin ahtaasti. Käytännössä nykyisenkaltaiseen reserviläiskiväärin voisi jatkossa saada luvan vain Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutukseen liittyen ja silloinkin vain, jos henkilöllä on sijoitus Puolustusvoimien sodan ajan joukoissa, hänelle on kaavailtu sellaista tai muissa, hyvin rajatuissa yksityistapauksissa.

- Suomessa on 900.000 reserviläistä, joista vain vajalla kolmanneksella on sodan ajan sijoitus. Näin ahdas tulkinta ei vastaa yhteistä tahtotilaamme tässä asiassa. Eduskunnan aikanaan yksimielisesti linjaama tavoite oli, että reserviläisten ampumaharjoittelun tulee voida jatkua pitkälti nykyisessä laajuudessa. Vähintään Puolustusvoimilla tulee olla mahdollisimman vapaat kädet tulkita jatkossa sitä, kenelle reserviläiskiväärilupa voidaan myöntää.

Mikäli lakiesitys hyväksytään nykymuodossaan, Puolustusvoimat toimii jatkossa lausunnonantajana reserviläiskivääreitä koskevia lupahakemuksia käsiteltäessä. Lakiesityksen perusteissa rajataan kuitenkin hyvin tarkasti sitä, missä yksittäistapauksissa lupaperusteet täyttyvät. Puolustusvoimat joutuu lausunnoissaan noudattamaan näitä perusteita.

- Emme luonnollisesti tavoittele sitä, että jokainen Reserviläinen voisi halutessaan hankkia reserviläiskiväärin. Sitä pidämme kuitenkin itsestäänselvyytenä ja yhdessä päätetyn, kansallisen tahtotilamme mukaisena, että reserviläistoimintaan ja -koulutukseen aktiivisesti osallistuva reserviläinen voisi reserviläiskivääriin jatkossakin luvan saada, mikäli muut lupaehdot täyttyvät.

Reserviläiset harrastavat Suomessa laajasti ammuntaa ja yksinomaan Reserviläisliitossa ammuttiin viime vuonna yli 2,6 miljoonaa laukausta. Tehtyjen selvitysten mukaan noin 4/5 jäsenistä harrastaa ammuntaa vähintään satunnaisesti ja heistä vajaa puolet ampuu myös reserviläiskivääreillä, joita käytetään laajasti sekä sovelletussa reserviläisammunnoissa että perinteisissä rata-ammunnoissa. Ensiksi mainittuun lajiin ei juuri ole tulossa muutoksia, koska sovellettu reserviläisammunta kuuluu direktiivin urheilupoikkeaman piiriin.

Miten käy määräaikaisten lupien?

EU:n asedirektiivi sisältää myös ns. Grandfathering -klausuulin, joka tarkoittaa sitä, että ennen direktiivin voimaantuloa saadut aseluvat pysyvät voimassa. Ensimmäinen aselupa myönnetään kuitenkin nykyisin Suomessa usein määräaikaisena ja jatkohakemusta käsiteltäessä sovellettaisiin nyt käsittelyssä olevaa aselakia. Puheenjohtaja Pohjola epäilee, ettei monikaan nykyinen luvanhaltija saa jatkolupaa reserviläiskivääriin, jossa on pitkä lipas.

- Kun asedirektiivi hyväksyttiin viime keväänä, meille vakuutettiin monesta suunnasta, että vanhat luvat säilyvät sellaisenaan voimassa. Onko nyt niin, että tämäkään tulkinta ei pitänyt täysin paikkaansa vaan, että reserviläisillä on edessään vähintään pienemmän lippaan hankinta? Toivon ministeriöltä korjausta, mikäli olemme tulkinneet lain muutosesitystä tämän osalta väärin.

Poliisin sähköisen aseluparekisterin mukaan suomalaisilla on hallussaan yli 21.000 reserviläiskivääriä. Todellinen määrä on tätä suurempi, koska 1990-luvulla myönnettyjä lupia ei ole kokonaisuudessaan viety sähköiseen luparekisteriin. Lisäksi muutamia satoja kivääreitä on Reserviläisliiton jäsenyhdistysten ja maakunnallisten piirien hallussa yhteisöluvilla. Jatkossa nykyisenkaltaisiin reserviläiskivääreihin ei voi saada yhteisölupia.

Reserviläiskiväärillä tarkoitetaan puoliautomaattiset kiväärin ja 30 patruuna vetävän lippaan yhdistelmää. Pitkän lippaan käytöllä on tavoiteltu sitä, että ampumasuoritus olisi mahdollisimman samanlainen kuin Puolustusvoimien rynnäkkökivääreillä ammuttaessa. EU:n asedirektiivi suhtautuu erityisen kriittisesti pitkiin lippaisiin mutta lyhyemmillä lippailla varustettuihin reserviläiskivääreihin ja muihin aseisiin voidaan jatkossakin myöntää lupia pitkälti nykyisillä perusteilla.

- EU-tasolla toteutettu edunvalvonta johti hyvään lopputulokseen. Onkin vaikea ymmärtää, miksi oman lainsäädännön muuttaminen direktiivin edellyttämään malliin on ollut näin vaikeaa. Nykymuotoista muutosesitystä emme voi mitenkään hyväksyä.

Reserviläisliiton tänään lausunnolle saamasta aselain muutosesityksen luonnoksesta tulee antaa ministeriölle lausunto ja korjausesitykset kesäkuun alkuun mennessä. Lopullinen lain muutosesitys on tarkoitus jättää Eduskunnalle vielä ennen sen, heinäkuussa alkavaa istuntotaukoa. EU:n direktiivit tulee sisällyttää jäsenmaissa kansalliseen lainsäädäntöön 15 kuukauden kuluessa. Asedirektiivin osalta tämä tarkoittaa, että Eduskunnan tulisi hyväksyä aselain muutokset syyskuun kuluessa.

Sisäasianministeriön tänään julkaisema luonnos aselain muutosesityksestä perusteluineen löytyy ministeriön internet-sivuilta.

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.