Uutisetrss

3.11.2017 12.00

Reserviläisliitto vaikuttamassa asedirektiivin toimeenpanoon

Asedirektiiviin liittyviä järjestökuulemisia on järjestetty tällä viikolla. Eduskunnan käsittelyyn direktiivin edellyttämä aselain muutosesitys on tulossa keväällä.

asedirektiivikuuleminen
Erilaisia maanpuolustusjärjestöjä kuultiin tänään Helsingin säätytalolla liittyen aselain uudistamiseen, jonka taustalla on keväällä hyväksytty EU:n asedirektiivin muutos. (Kuva: Reserviläisliitto)
EU:n asedirektiivistä on väännetty kättä pian kaksi vuotta. Nyt sisäministeriön asettama työryhmä on laatimassa hallituksen esityksen muotoon asedirektiivistä johtuvia muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Reserviläisliitto luovutti asiaa koskevan lausuntonsa työryhmälle tänään järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. Epävirallisia keskusteluita asiasta on käyty ministeriön edustajien kanssa jo aiemmin.

Reserviläisliitolle on tärkeää, että reserviläistoiminnassa ja -koulutuksessa laajasti käytettävien pistoolien, puoliautomaattikiväärien sekä haulikoiden käyttö ja hallussapito on mahdollista myös tulevaisuudessa. Tarve reserviläisten laajalle omaehtoiselle ampumatoiminnalle johtuu Suomen puolustusratkaisusta. Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen 280 000 hengen vahvuudesta 96 prosenttia on reserviläisiä.

Näin suuren joukon ampumataidon ylläpitäminen ja kehittäminen vain puolustusvoimien kertausharjoituksin ei ole mahdollista. Toisaalta Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ja piirit omistavat vain muutamia satoja aseita yhteisöluvilla, joten niiden aseisiin nojaten ei voida organisoida laajamittaista ampumakoulutusta sijoitetuille reserviläisille sijoittamattomista puhumattakaan. Näin ollen reserviläisten säännöllinen omaehtoinen harjoittelu edellyttää mahdollisuutta hankkia ja käyttää omia aseita.

Alun alkaen EU:n asedirektiiviesitys olisi kieltänyt puoliautomaattiset reserviläiskiväärit yksityishenkilöiltä. Reserviläisliitolla oli yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa merkittävä rooli kansallisen poikkeaman saamisessa direktiiviin, jonka turvin lupia ns. reserviläiskivääreihin voidaan myöntää jatkossakin maanpuolustukseen liittyvistä syistä. Edunvalvontatyö toimivan lainsäädännön aikaansaamiseksi jatkuu ja Reserviläisliitto on siinä mukana.

Lausunto asedirektiivin kansallisesta toimeenpanosta (pdf) (123.1 KB)

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.