Uutisetrss

1.3.2018 10.52

Reserviläisliitto on tunnetuin maanpuolustusjärjestö

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tunnettuus on noussut nuorten keskuudessa.

Marssijat1
Reserviläisliiton tunnettuus perustuu aktiiviseen toimintaan ja viestintään. (Kuva: Reserviläisliitto)

Kantar TNS Oy:n 29.1.–12.2.2018 välisenä aikana tehdyn tutkimuksen mukaan 68 % suomalaisista tuntee Reserviläisliiton vähintään nimeltä. Liiton tunnettuus on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä suhteessa viime vuoteen ja peräti 11 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna.

Reserviläisliitto on Suomen tunnetuin maanpuolustusjärjestö. Reserviupseeriliitto on 61 % tunnettuudellaan ainoa, edes likimain yhtä tunnettu maanpuolustusjärjestö. Mittauksessa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tunnettuus oli 26 %, Naisten Valmiusliiton 15%, Maanpuolustuskiltojen liiton 12% ja Maanpuolustusnaisten liiton yhdeksän prosenttia.

Miehet ja iäkkäät suomalaiset tunnistavat erilaiset maanpuolustusjärjestöt selvästi naisia ja nuoria laajemmin. Tutkimuksen mukaan Reserviläisliiton tuntee miehistä 79 ja naisista 56 prosettia. Alle 24-vuotiaista Reserviläisliiton tunnistaa 55 prosenttia kun taas 65-vuotiaista yli 3/4 tuntee liiton.  

Yleinen asevelvollisuus nauttii laajaa tukea

Yleisen asevelvollisuuden kannatus on tutkimuksen mukaan pysynyt korkealla. 65 % haastatelluista pitää tällä hetkellä yleistä asevelvollisuutta Suomen maanpuolustuksen tärkeimpänä vahvuutena ja 68 % haluaa säilyttää sen nykyisellään. 30 % suomalaisista kannatti tutkimuksessa nykyisen, vain miehiä koskevan asevelvollisuuden sijasta molempia sukupuolia velvoittavaa kansalaispalvelusta, jonka voisi suorittaa joko asepalveluksena tai yleisenä kriisivalmiuspalveluksena.

Sotilaallisen liittoutumattomuuden kannatuksen mahdollisesta noususta taas viestii, että 32 % näkee sen Suomen maanpuolustuksen vahvuutena, joka on kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaavassa tutkimuksessa viime vuonna. Kysymykseen ”Miten Suomen tulisi ensisijaisesti järjestää puolustuksensa jatkossa” 47 % näki pysymisen liittoutumattomana valtiona mielekkäimpänä ratkaisuna, joka on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna.

Tunnetuus noussut nuorten keskuudessa

Kaikkein nuorimpien vastaajien joukossa oli tunnistettavissa kasvavaa myönteistä suhtautumista vapaaehtoista maanpuolustustyötä kohtaan. Vuonna 2017 13 % 15–24-vuotiaista näki vapaaehtoisen maanpuolustustyön Suomen maanpuolustuksen vahvuutena, kun luku nyt haastateltujen 18–24-vuotiaiden kohdalla oli 21 %. Erityisesti reserviläisjärjestöt tunnetaan myös nyt nuorten keskuudessa aiempaa laajemmin. Reserviläisliiton tunnettuus oli em. ikäryhmässä kasvanut reilut seitsemän prosenttiyksikköä mutta luotettavaa vertailua vaikeuttaa tutkimuksessa käytetyn ikäryhmän erilainen rajaus.

Lukujen takana voi piillä kaksi tekijää. Viime vuonna Reserviläisliitto toteutti kattavan some-kampanjan, joka oli suunnattu nuorille miehille ja naisille. Viime vuonna toteutettiin myös viranomaisten ja järjestöjen yhteinen Nuku rauhassa -hanke, jonka puitteissa nuoret pääsivät tutustumaan turvallisuusalan toimijoihin ja, jossa myös viestinnän kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret.

Tutkimuksesta

Tutkimusaineisto kerättiin tietokoneavusteisin puhelinhaastatteluin, joiden kokonaismäärä oli yhteensä 1003. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimus on jatkoa vuosi sitten toteutetulle vastaavalle tutkimukselle. Reserviläisliitto on tutkinut tunnettuuttaan ja kansalaisten näkemyksiä maanpuolustuksesta kymmenen vuoden ajan, joista viimeiset kaksi tutkimusta on tehnyt Kantar TNS Oy. Tutustu koosteeseen tutkimuksesta
Reserviläisliiton tunnettuus 2018 (pdf) (770.1 KB)

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.