Uutisetrss

15.9.2017 14.30

Reserviläisjärjestöt tapasivat puolustusministerin

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittäminen puhutti ministeritapaamisessa.

Ministeritapaaminen
Reserviläisjärjestöjen johtoa yhteiskuvassa puolustusministeri Jussi Niinistön ja hänen avustajakaartinsa kanssa. (Kuva: Reserviläisliitto)
Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton johdon muodostama delegaatio tapasi tänään puolustusministeri Jussi Niinistön. Liittoja edustivat tapaamisessa puheenjohtaja Ilpo Pohjola, varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä sekä toiminnanjohtajat Olli Nyberg ja Janne Kosonen.

Ministeriön tiloissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittämiseen sekä hallintokulttuuriin liittyviä asioita. Eniten keskustelua tapaamisessa herätti ministeriön päätös selvittää erilaisia vaihtoehtoja liittyen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen.

Selvitystyön taustalla on tuoreen puolustusselonteon kirjaus, jonka mukaan maanpuolustustahtoa ylläpidetään laadukkaalla koulutuksella ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukemalla. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä ja näin vahvistaa maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä.

Alunperin maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen yhteiseksi koulutusorganisaatioksi perustettu Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) toimii vapaaehtoiskouluttajien varassa. Kouluttajista lähes 3/4 on reserviläisjärjestöjen jäseniä niin, että Reserviläisliitto on suurin kouluttajia tuottava jäsenjärjestö yli 41 prosentin kouluttajaosuudellaan. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat MPK:n perustajajäseniä.

Kolme vaihoehtoa kehittämiselle

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on nykyisin tärkeä tehtävä reservin kouluttajana ja Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen suorituskyvyn rakentajana. Lisäksi MPK tarjoaa siviilikoulutusta yhteiskunnan laaja-alaisiin turvallisuusuhkiin varautumisessa sekä naisille mahdollisuuden maanpuolustustyöhön. Tuoreessa puolustusselonteossa on linjattu, että Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ministeriön asettama selvitysryhmä tarkastelee työssään kolmea eri kehittämisvaihtoehtoa. MPK:ta voitaisiin kehittää nykypohjalta eli julkisoikeudellisena yhdistyksenä käytännön kumppanuutta korostaen. Toisena tarkasteltavana vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen perustamalla viranomainen, jolloin sille voitaisiin antaa viranomaistehtäviä. Kolmas vaihtoehto olisi MPK:n kehittäminen osana Puolustusvoimia. Selvitysryhmä luovuttaa jo syyskuun lopulla esityksensä puolustusministerille.

Reserviläisjärjestöjen edustajat alleviivasivat ministeritapaamisessa, että MPK:n kehittämisessä on huomioitava riittävästi myös ei-sijoitetuttujen reserviläisten kouluttaminen ja yleinen varautumiskoulutus. Perinteisten maanpuolustusjärjestöjen asema ei myöskään saa heiketä uudistuksen yhteydessä. Lisäksi korostettiin, että reserviläistoiminnan ja -koulutuksen piirissä on Suomessa merkittävästi suurempi joukko kansalaisia kuin esim. Ruotsissa tai Virossa.

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.