Uutisetrss

25.4.2018 15.15

Reserviläisaktiivisuus ja siviiliosaaminen avaavat tietä täydennyskursseille

Puolustusvoimien miehistöstä aliupseeriksi ja aliupseerista upseeriksi -täydennyskursseilla koulutetaan reserviläisille poikkeusolojen tehtävää vastaavat johtamistaidot omien alojensa erityisosaajille.

res_taydennyskurssi_RV82018_VilleKariola_pienennetty
Reservin täydennyskursseilla erityisosaamista omaaville reserviläisille koulutetaan poikkeusolojen tehtävää vastaavat johtamistaidot. Kuva Puolustusvoimien Sodanajan johtajakurssi 14 johtamisharjoituksesta, missä yhtenä rastitehtävänä oli epäilyttävän ajoneuvon tutkiminen. (Kuva: Ruotuväki/Ville Kariola)
Yleensä reserviläinen, joka osallistuu aktiivisesti kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin, etenee vastuullisempiin tehtäviin. Reserviläiselle hakeutuminen Puolustusvoimien täydennyskursseille tulee usein ajankohtaiseksi silloin, jos poikkeusolojen sijoitus on jo tehty tai yhteistyössä aluetoimiston kanssa pitkälle suunniteltu, mutta tehtävää vastaavaa sotilasarvoa ei ole. Usein taustalla on myös se, että poikkeusolojen sijoitus ja reserviläisen siviiliosaaminen tukevat toisiaan.

Tyypillistä tapausta voi edustaa esimerkiksi logistiikkainsinöörin koulutuksen omaava aktiivireserviläinen, jota kaavaillaan logistiikkaupseerin tehtäviin, mutta joka on reservin kersantti. Tällöin reserviläisen tulisi olla yhteydessä omaan Puolustusvoimien aluetoimistoonsa, joka ohjaa eteenpäin asiassa ja mahdollisesti aikanaan esittää häntä kurssille. Valinnoissa huomioidaan kaikkien puolustushaarojen sekä rajavartiolaitoksen tarpeet. Ratkaisevaa valinnoissa on se, että puolustusvoimilla on tarve kouluttaa ja kouluttamisen jälkeen sijoittaa henkilö reservin aliupseerin tai reservin upseerin tehtävään. Oppilaat kursseille valitsee Maavoimien esikunta.

Kurssit täydentävät ja vahvistavat oppilaiden osaamista ryhmän ja joukkueen johtamisessa komppanian osana. Kurssit eivät kuitenkaan tuota tavanomaisia ryhmän- tai joukkueenjohtajia vaan antavat erikoisosaajille tehtävää vastaavat johtamistaidot.

Kursseja järjestetään sotilasarvon mukaan vuorovuosin ja kursseille hakeutuminen on tehtävä ajoissa. Seuraava aliupseerista upseeriksi -kurssi järjestetään syksyllä 2019 ja haku sille jatkuu tämän vuoden syyskuun loppuun saakka. Seuraava miehistöstä aliupseeriksi -kurssi järjestetään vuonna 2020 ja haku avautuu ensi vuonna.

Kohdallasi soveltuvaa lisätietoa saat parhaiten lähimmästä Puolustusvoimien aluetoimistosta
http://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot/asiakaspalvelu

Kannattaa myös tutustua
http://puolustusvoimat.fi/web/reservilaiselle/reservin-taydennyskurssit
http://ruotuvaki.fi/artikkeli/-/asset_publisher/reserviupseeriksi-reservissa


Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.