Uutisetrss

11.11.2017 20.00

Naisten kutsuntakeskusteluun konkretiaa

Varapuheenjohtaja Terhi Hakolan mukaan päätös naisten kutsunnoista tulisi tehdä mahdollisimman pian.

HakolaTurussa
Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola peräänkuuluttaa myös parempaa kriisivalmiutta. (Kuva: Reserviläisliitto)
Suomessa on viime vuosina käyty keskustelua ja tehty aloitteita Puolustusvoimien vuosittaisten kutsuntojen laajentamista myös naisia koskevaksi. Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola haluaa, että keskustelusta siirrytään konkreettisiin toimenpiteisiin.

- Olen itse esittänyt pakollisten kutsuntojen laajentamista myös naisia koskevaksi ja ilokseni huomannut, että moni muukin taho on viime aikoina heittänyt ilmaan samansuuntaisia ajatuksia. Tavoitteena on lisätä naisten tietoa Puolustusvoimista ja puolustusjärjestelmästä sekä lisätä asepalveluksen suorittavien naisten määrää. Toivon päätöstä tästä asiasta mahdollisimman pian.

Loviisassa lauantaina puhunut Hakola vaati myös kehittämään enemmän huomioita yhteiskuntamme yleiseen kriisivalmiuteen. Uusien sodankäynnin muotojen myötä sotatoimien ja muiden vastaavantyyppisten toimenpiteiden kohteena on Hakolan mukaan aiempaa enemmän koko yhteiskunta ja sen toimivuuden kannalta keskeinen infrastruktuuri.

- Nyky-yhteiskunnan toiminta lamautuu hyvin tehokkaasti jo sähkö- ja internet-verkkojen toimintaa häiritsemällä, estämällä omat TV-lähetykset sekä esim. tuhoamalla liikenteen kannalta keskeisiä solmukohtia kuten siltoja, lentokenttiä, satamia ja rautatieverkkoja jne.

Loviisan Seudun Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlaan lauantaina osallistunut Hakola muistutti, että kriisitilanteissa viranomaisresurssit eivät välttämättä riitä. Hakolan mukaan siviiliviranomaisten kykyä toimia poikkeusoloissa ja muissa kriisitilanteessa tulisikin lisätä.

- Jokaiselle kriisitilanteessa toimintavastuuta omaavalle viranomaistaholle tulisikin rakentaa reservi, jonka avulla sen toimintakapasiteettiä kyettäisiin kriisitilanteissa nopeasti kasvattamaan.

Lisäksi Hakola esitti, että näihin organisaatioihin tulisi sijoittaa nykyistä laajemmin mm. siviilipalveluksen suorittaneita henkilöitä sekä täydennyspalvelukseen siirtyneitä reserviläisiä. Näitä kriisiajan organisaatioita tulisi myös kutsua säännöllisesti harjoituksiin, jotta ne olisivat kriisitilanteessa kykeneväisiä hoitamaan niille asetetut tehtävät.

Terhi Hakolan tervehdys Loviisassa 111117 (pdf) (103.5 KB)

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.