Uutisetrss

7.10.2017 15.00

Kymmenellä miljoonalla vapaaehtoiskoulutusta

Vapaaehtoiskouluttajajien työn rahallinen arvo MPK:ssa ylittää 10 miljoonaa euroa, josta reserviläisjärjestöjen jäsenten osuus on runsaat 6,6 miljoonaa euroa.

Ammuntaa
MPK:n parille tuhannelle kursseille osallistui viime vuonna yli 33.000 reserviläistä ja yli 17.000 muuta suomalaista. (Kuva: Reserviläisliitto)
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280.000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä.  Uudenmaan 35. maanpuolustusjuhlassa lauantaina puhunut, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg muistutti, että reserviläisiin nojaavan puolustusjärjestelmämme toimivuus edellyttää mittavan kertausharjoituskoulutuksen lisäksi reserviläisten laajaa, omaehtoista toimintaa ja kouluttautumista, johon reserviläisille tarjoavat mahdollisuuden reserviläisjärjestöt ja lakisääteinen Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK). MPK:n parille tuhannelle kursseille osallistui viime vuonna yli 33.000 reserviläistä ja yli 17.000 muuta suomalaista.

- Vapaaehtoispohjalta koulutettujen reserviläisten määrä on siten noin kolmanneksen suurempi kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksissa viime vuonna koulutettujen reserviläisten määrä. Tämä on hyvä mieltää, kun tarkastelemme yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin perustuvan puolustusjärjestelmämme perusteita ja toimivuutta.

MPK:n järjestämien koulutusvuorokausien määrä oli viime vuonna lähes 90.000. Nyberg muistutti Järvenpäässä, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys toimii pitkälti reserviläisjärjestöistä tulevien vapaaehtoiskouluttajien varassa, joista 41,2 prosenttia on Reserviläisliiton ja 25,3 prosenttia Suomen Reserviupseeriliiton jäseniä. MPK:n puitteissa tehdyn vapaaehtoistyön rahallinen arvo on mittava, kun huomioidaan sekä koulutuksen järjestämiseen että sen valmisteluun käytetty aika.

- Mikäli käytämme laskelmassa erittäin maltillista 1,4:n kerrointa, on tuloksena yli miljoona eli tarkalleen ottaen 1.004.808 koulutukseen ja sen valmisteluun käytettyä työtuntia. Kun tämä muutetaan euroiksi käyttäen pienehköä kymmenen euron tuntipalkkaa, näyttää laskelma vapaaehtoiskouluttajien tekemän työn euromääräiseksi arvoksi 10.000.080 euroa.

Reserviläisliitosta ja Suomen Reserviupseeriliitosta tulevien kouluttajien vapaaehtoistyön arvo muodostaa tästä summasta yli puolet eli 6,6 miljoonaa euroa. Molemmat järjestöt saivat viime vuonna 32.000 euron toimintatuen Puolustusministeriöltä. Nybergin mukaan järjestöjen tuottaman vapaaehtoiskoulutuksen määrää vasten tarkasteltuna tuen pitäisi olla suurempi.

Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan maanpuolustuspäivässä (pdf) (143.8 KB)

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.