Uutisetrss

13.6.2018 19.30

Järjestöjä kuultiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain muutoksesta

Puolustusministeriön työryhmän luonnos lakimuutoksista on nyt lausuntokierroksella ja tulee eduskuntakäsittelyyn loppukesällä.

jarjostojohtajat_saatytalo_13062018
Kuulemistilaisuus Säätytalolla 13.6.2018. Etualalla vasemmalla MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki ja oikealla toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen. Taaempana vasemmalla Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, keskellä RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja oikealla RES:n varapuheenjohtaja Ismo Nöjd. (Kuva: Reservilaisliitto)
MPK:n toimintaa säätelevää lakia ollaan muuttamassa vielä tällä vaalikaudella. Puolustusministeriössä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä tarkastelevan työryhmän puheenjohtaja Antti Lehtisalo esitteli MPK:n nyt toteuttaman sotilaallisen koulutuksen Puolustusvoimille siirtämisen mallia eli vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen mallia. Järjestöjä kiinnosti erityisesti Lehtisalon esittelemä nyt pilotoitavan MPK:n valmiuspäällikön rooli.

Valmiuspäälliköillä tulee olemaan jalka sekä MPK:n että Puolustusvoimien puolella. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä toimii käytännössä, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd kommentoi.

Keskustelua herätti myös Lehtisalon mainitsema ”oma joukko”-ajattelu, joka painottaisi Puolustusvoimien tehtäviinsä sijoittaman paikallisjoukkojen päällystön mahdollisuutta tuoda oma näkemyksensä mukaan paikallisjoukkojen miehistötason tehtäviin sijoitettavia valittaessa. Tätä kautta esim. paikallispataljoonien henkilöstö tuntisi jatkossa toisensa, joka lisäisi joukon koheesiota.

MPK:n budjetti huolenaiheena

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) puheenjohtaja Tapio Peltomäki olisi kiinnostunut näkemään varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen MPK:n julkisena hallintotehtävänä ja kaipasi tälle laissa selkeää sisältöä sekä MPK:lle vakaata budjettia. MPK:n toiminnan suunnittelua on viime vuosina haitannut budjettien säätäminen loppuvuodesta, kun pitäisi olla jo selvät raamit seuraavaa vuotta varten.

Sotilaallista valmiutta ylläpitävä koulutus tärkeää sijoittamattomille reserviläisille

Sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan jäsen Antti Pakkanen että Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg painottivat sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen merkitystä sijoittamattoman reservin aktiivisuuden mahdollistajina. Tilaisuudessa mukana ollut ja puolustusministeriön työryhmään kuuluva hallitussihteeri Timo Tuurihalme totesi, että sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sisältöä tullaan täsmentämään.

Puolustusministeriön aikomuksena on antaa Eduskunnalle lain muutosesitys loppukesällä. Reserviläisliitto seuraa tarkasti lainvalmisteluprosessia.

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.