Uutisetrss

25.9.2018 7.00

Huoltoyhteydet turvattava pakkolunastuksin

Reserviläisliitto vaatii hallitusta viimeistelemään mahdollisimman nopeasti lainsäädäntöhankkeen, jolla rajoitettaisiin ETA-maiden ulkopuolelta tapahtuvia kiinteistö- ja maa-aluehankintoja.

DSC_0187 www
Suomen puolustusjärjestelmän tulee kyetä vastaamaan perinteisten uhkakuvien lisäksi myös erilaisiin hybridisodankäynnin haasteisiin. (Kuva: Reserviläisliitto)
Lisäksi mahdolliseksi olisi tulossa etuosto-oikeus tai jopa pakkolunastusmenettely, jos kohde sijaitsee Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen toiminnan kannalta merkittävällä alueella. Puheenjohtaja Ilpo Pohjolan mukaan tällä vastattaisiin erityisesti hydridisodankäynnin tilanteisiin.

- Sodankuva on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana voimakkaasti muuttunut. Varsinaisia sotilasoperaatioita edeltää useimmiten harmaa vaihe, jossa käytetään mm. erikoisjoukkojen operaatioita kohdemaan puolustuskyvyn ja yhteiskunnan yleisen toimivuuden heikentämiseksi. Edelleen saatetaan yrittää heikentää valtion kykyä ottaa vastaan sotilaallista apua muilta valtioilta.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280.000 henkeä, joista 96 prosenttia on reserviläisiä. Puolustusjärjestelmän toimintaa on viime vuosina vahvistettu mm. lisäämällä Puolustusvoimien rahoitusta sekä kehittämällä kertausharjoitusten koolle kutsumiseen sekä kansainvälisen, sotilaallisen avun vastaanottamiseen ja antamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Puheenjohtaja Pohjola korostaa, että tehokkaan puolustuksen perusedellytyksenä on kuitenkin liikekannallepanon onnistuminen.

- Vaikka Suomella on eurooppalaisittain erittäin vahva puolustus, reserviläisvetoisen puolustuksen ongelmana on liikekannallepanon viemä aika. Onkin mahdollista, että nyt julkisuudessa olleilla tontti- ja kiinteistöhankinnoilla pyritään rakentamaan kapasiteettiä liikekannallepanojärjestelmämme horjuttamiseksi. Ovathan kohteet usein Puolustusvoimien toiminnan kannalta tärkeiden alueiden ja toimintojen välittömässä läheisyydessä.

Viime päivien mediauutisointiin viitaten puheenjohtaja Pohjolan muistuttaa Reserviläisliiton korostaneen viime vuosina useissa eri yhteyksissä paikallispuolustuksen vahvistamisen tarvetta. Reserviläistä koostuvat paikallispataljoonat kykenevät parhaiten vastamaan mm. hybridisodankäynnin eri tilanteiseen ja esim. tunnuksettomien joukkojen käyttöön mahdollisten kriisien varhaisvaiheissa.

- Olemme todenneet Eduskunnalle useita kertoja, että sodan ajan vahvuuttamme tulisi nostaa lisäämällä reserviläisistä muodostettujen paikallispataljoonien lukumäärää. Paikallisjoukoille nykyisin määriteltyjen tehtävien ja vastuiden hoitaminen edellyttäisi kolmea paikallispataljoonaa kussakin maakunnassa nykyisen yhden sijasta.

Lisäksi Pohjola korostaa, että puolustussuunnittelussa tulee aina lähteä liikkeelle ns. pahimman vaihtoehdon tilanteesta.

- Puolustuksen näkökulmasta on perusteltua torpata kaikki mahdolliset uhkatekijät jo ennakolta, vaikka niiden toteutuminen saattaisi olla hyvinkin epätodennäköistä. Tämä lähestymistapa lisää paitsi puolustuksemme toimivuutta myös sen uskottavuutta maamme rajojen ulkopuolella. Lähestymistapa viestii siitä, että aiomme puolustaa maatamme kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.