Uutisetrss

1.6.2016 11.21

Ampumaharrastus vahvassa kasvussa

Reserviläisliiton jäsenistä noin 4/5 käy ampumassa vähintään satunnaisesti.

F
Hieman alle puolet reserviläisampujista harjoittelee ja kilpailee reserviläiskivääreillä. (Kuva: Pieksämäen Seudun Reserviläiset)
Reserviläisliiton 5.-12.4. välillä tekemän jäsentutkimuksen mukaan ammuntaa harrastaa jopa yli 80 prosenttia (81,1%) liiton jäsenistä. Yleisintä on muutaman kerran vuodessa tapahtuva ampumaharjoittelu (43,2%) mutta lähes 35 prosenttia (34,5%) käy ampumassa kuukausittain. Peräti viidennes (21,8%) jäsenistöstä käy ampumaradalla viikoittain.

Naisten ampumaharrastus yllättävän laajaa

Ammunta mielletään vahvasti miesten lajiksi, mutta reserviläisten ampumavuoroilla käy paljon myös naisia. Liiton jäsenkyselyssä lähes 57 prosenttia (56,8%) naisvastaajista ilmoitti harrastavansa ammuntaa. Aktiivisuus on naisilla hieman miehiä alhaisempaa, sillä 57 prosenttia naisvastaajista ilmoitti käyvänsä ampumaradalla harvemmin kuin kerran kuussa.

Ammuntaharrastus sopii naisille hyvin. Naiset voivat olla jopa tarkempia ampujia kuin miehet – hermot kestävät paremmin ja keskittyminen ampumistilanteessa onnistuu hyvin. Ampumakouluttajien neuvoja naiset kuuntelevat usein myös usein herkemmällä korvalla kuin miehet. 

Ampumaharrastusta voi verrata mihin tahansa harrastukseen, vaikkapa ratsastukseen. Harrastus vie ajatuksesi pois arjesta ja vaatii täydellistä keskittymistä. Harrastuksen parissa unohdat kaiken muun ympäriltäsi ja ainoa asia, jota mietit, on sen hetkinen suoritus, kuvailee kolme vuotta ammuntaa harrastanut Kati Pitkänen, joka on ammatiltaan pappi ja sotilasarvoltaan sotilaspastori.

Aina voi kehittyä taitavammaksi tarkkuudessa, nopeudessa ja tekniikassa. Ampumistekniikkaa voi kehittää myös haasteilla esimerkiksi eri asennoista ja esteiden takaa ampumisella, Pitkänen jatkaa.

Harjoituskertojen ohella myös ammuttujen laukausten määrät vaihtelevat paljon. Alle 500 laukausta vuodessa ilmoitti ampuvansa lähes 40 prosenttia (38,2%) vastaajista. Seuraavaksi suurin ryhmä ovat 1.000 – 5.000 laukausta vuositasolla ampuvat reserviläiset, joita oli noin 27 prosenttia (26,5%) vastaajista. Kolme prosenttia (2,9%) reserviläisampujista yltää yli 10.000 laukaukseen vuositasolla. Selvästi yli puolet (54,3%) naisista ampuu alle 500 laukausta vuodessa mutta eniten ampuvissa on yhtä paljon sekä naisia että miehiä.

Kivääreillä ammutaan eniten

Reserviläisten ampumatoiminnassa käytettävät aseet ulottuvat ilma-aseista puoliautomaattikivääreihin. Kyselyn mukaan eniten harjoitellaan erilaisilla kivääreillä, joilla ilmoitti ampuvansa yli 60 prosenttia (60,4%). Suosittuja ovat myös pistoolit, joilla harrastaa yli puolet (55,2%) vastaajista. EU:n asedirektiivin uhan alle asettamilla reserviläiskivääreillä ampuu yli 45 prosenttia (46,2%) kyselyyn vastanneista liiton jäsenistä.

Suosituimpia aseita naisten osalta ovat pistoolit ja kiväärit, joilla molemmilla ammuntaa ilmoitti harrastavansa lähes puolet (47,8%) naisampujista. Reserviläiskivääreitä käyttää harrastustoiminnassaan vajaa 30 prosenttia (28,9%).

Edullisempi harrastus kuin luullaan

Ammuntaharrastuksen aloittaminen on Reserviläisliitossa helppoa ja halpaa. Liitolla on 342 paikallisyhdistystä eri puolilla maata ja monet niistä hyväksyvät jäsenikseen myös armeijaa käymättömiä henkilöitä. Yhdistyskohtaiset jäsenmaksut pyörivät 30-40 eurossa vuositasolla ja ampumatoiminnassa käytetään paljon muutaman sadan euron hintaisia perusaseita. 

Monella paikallisyhdistyksellä on oma rataa ja ampumavuoroja useimmiten viikoittain. Monilla yhdistyksillä on tarjota aloitteleville ampujille laina-aseita. Reserviläisliitossa voi myös suorittaa ensimmäisen käsiaseluvan ehtona nykyisin olevan, kahden vuoden ennakkoharjoittelun.

Viitisen vuota sitten Eduskunta kiristi aselakia niin, että ensimmäisen luvan käsiaseeseen voi saada vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut kahden vuoden ennakkoharjoittelun jossain ampumaseurassa. Harjoitteluvelvoitteet voi suorittaa myös Reserviläisliiton paikallisyhdistyksissä, joiden ampuma-asekouluttajan kirjoittaman todistus liitetään poliisille jätettävään aselupahakemukseen, kertoo Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg.

Reserviläisliiton jäsenkyselyyn vastasi lähes neljä tuhatta liiton jäsentä ja sen virhemarginaali on 1,6 %. Naisia koskevien lukujen osalta virhemarginaali on kuitenkin merkittävästi korkeampi naispuolisten vastaajien vähäisen lukumäärän johdosta.

Ampumatoiminta Reserviläisliitossa (pdf) (1.6 MB)

Palaa otsikoihinLiity uutisjakeluumme!

Tällä sivulla julkaistaan Reserviläisliiton omia tiedotteita ja uutisia. Sähköpostilla tapahtuvaan uutisjakeluun voi liittyä täältä. Jokainen tiedote sisältää linkin, jonka avulla voi poistua uutisjakelusta.


Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi

Reserviläisliiton tiedotteet ja niitä hieman laajemmat uutiskirjeet ovat viestintäkanava, jolla liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun voi liittyä kuka tahansa täältä.

Jokainen tiedote ja uutiskirje sisältää www-linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tiedotejakelusta.