RES arkisto

30.10.2012 8.00

Islannin ilmavalvonnalla laaja vastustus

Lähes puolet suomalaisista vastustaa tutkimuksen mukaan osallistumista Islannin ilmavalvontaan. Reserviläisten keskuudessa Islantiin lähtöä vastustetaan vielä tätäkin laajemmin. Reserviläisliitto otti lauantaina operaatioon kielteisen kannan.

Hornetit
Pohjoismaisessa ilmavalvontaoperaatiossa Suomi valvoisi yhdessä Ruotsin kanssa Nato-maa Islannin ilmatilaa keväällä 2014. (Kuva: Ilmavoimat)
Reserviläisliiton teettämän tutkimuksen mukaan islannin ilmavalvonta ei innosta suomalaisia. Innolink Research Oy:n 18.-24.10. tekemässä tutkimuksessa selvisi, että vain viidennes (22 %) suomalaisista kannattaa osallistumista Islannin ilmavalvontaan. Lähes puolet (42 %) suhtautuu valvontaoperaation kielteisesti ja peräti 36 prosenttia ei osaa ottaa siihen kantaa.

Tutkimuksella kartoitettiin suomalaisten suhtautumista ilmavoimien mahdolliseen osallistumiseen Islannin ilmatilan valvontaan. Suomi valvoisi yhdessä Ruotsin kanssa Nato-maa Islannin ilmatilaa keväällä 2014. Tutkimuksen tiedot kerättiin Internet-paneelin kautta ja siinä oli mukana tuhat 18-70 -vuotiasta suomalaista.

Ilmavalvontaa vastustavat eniten naiset, joista vain 15 prosenttia lähettäisi Hornetit Islantiin. Miehistä osallistumista kannattaa 29 prosenttia. Operaation perusteet ovat selvästi jääneet monille suomalaisille epäselviksi, sillä 29 prosenttia miehistä ja peräti 46 prosenttia naisista ei osaa ottaa siihen kantaa.

Reserviläiset vielä kriittisempiä

Kriittisyys on vieläkin suurempaa reserviläisten keskuudessa. Reserviläisliiton 23.-28.10. tehdyssä jäsenkyselyssä 59 prosenttia suhtautui ilmavalvontaan kielteisesti. Vain kolmannes (32 %) reserviläisistä lähettäisi Hornetit Islantiin. Kahdeksan prosenttia ei ilmaissut kyselyssä näkemystään. Jäsenkyselyyn vastasi 2.795 liiton jäsentä.

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenistö suhtautuu operaatioon lähes yhtä kriittisesti. Reserviupseeriliiton jäsenilleen kesällä tekemään kysymykseen siitä, onko Suomen osallistuminen Islannin ilmatilan valvontaan tarpeellista, täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä ilmoitti olevansa vain reilu viidennes vastaajista (21 %). Reilusti yli puolet (53 %) vastanneista oli väitteen kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Suomen Reserviupseeriliiton jäsenkyselyyn vastasi noin 3.000 reserviupseeria.

Reserviläisliitto vastustaa osallistumista

Jäsenkyselynsä tuloksiin nojautuen Reserviläisliitto vastustaa osallistumista Islannin ilmavalvontaan. Vantaalla 27.10. asiaa pohtinut liiton hallitus suuntaisi puolustusvoimien pienenevät resurssit ensisijaisesti kotimaan puolustukseen. Eniten Reserviläisliitto kantaa huolta reservin kertausharjoituksista, joiden määrää on säästösyistä leikattu rajusti.

Kuluvana vuonna kertausharjoituksiin osallistuu runsaat 3.500 reserviläistä, joka on murto-osa todellisesta tarpeesta. Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus on 350.000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä. Vielä viime vuonna kertaamassa kävi lähes 30.000 reserviläistä. Ilman kertausharjoituksia reservin osaaminen rapautuu ja puolustuskyky laskee.


Palaa otsikoihin