Timo Soininen on Reserviläisliiton hallituksen jäsen

14.8.2018 8.52

Koulutus kehittyy puolustusvoimissa ja vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, muttei nuorten parissa

Puolustusvoimat kehittää varusmies- ja -naiskoulutusta Koulutus 2020 – ohjelman mukaisesti. Puolustusvoimien omin sanoin kuvattuna: ”Ohjelmalla kehitetään kutsuntajärjestelmää, palvelusvalintoja, koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan sekä koulutusmenetelmiä.” Kyseessä on siis varsin kokonaisvaltainen uudistus, joka ei pelkästään tuo uusia metodeja koulutukseen tai paranna oppimisprosessia, vaan muokkaa asevelvollisen koko ”urapolkua” aina sijoitettuna reserviläisenä toimimiseen asti ja miksei pidemmällekin, vaikkapa MPK:n kouluttajana toimimiseen asti.

Koulutus 2020 – ohjelman on tarkoitus parantaa tiedonkulkua jo kutsuntavaiheessa, jolloin sähköisellä asioinnilla aloitteleva asevelvollinen saa paremmin tietoa palvelusvaihtoehdoista ja puolustusvoimat puolestaan asevelvollisen tavoitteista, sekä mahdollisesta siviilipuolen erityisosaamisesta.

Koulutuksessa hyödynnetään simulointi, verkko- ja virtuaalikoulutusta. Koulutusta tehostetaan moduulirakenteella ja moduuleille on asetettu oppimistavoitteet. Tämä antaa myös koulutettavalle paremman mahdollisuuden arvioida omaa oppimistaan ja jäsentää oleelliset asiat opetettavasta aiheesta.

Puolustusvoimille uusi koulutusohjelma antaa paremman työkalun mitata koulutuksen tehokkuutta, kuten myös oppimisen onnistumista yksilötasolta aina joukkoyksikön suorituskyvyn kehittämiseen asti. Koulutusjärjestelmä ulottuu puolustusvoimien vaativimmista harjoituksista valmiusjoukkojen ja reservin koulutukseen. Ymmärtääkseni tarkoituksena on myös antaa järjestelmiin luvitetuille reserviläisille mahdollisuus käyttää simulaattoreita ja kouluttaa niiden käyttöä.

Useille reserviläisille tuttu PVMOODLE on myös kehitystyön kohteena. Tätä puolustusvoimien oppimisalustaa on käytetty paljon kurssimateriaalien säilytykseen, mutta nyt on tarkoitus ottaa enemmän käyttöön avoimen moodle-oppimisalustan verkko-oppimisominaisuuksia. Jo nyt reserviläisille on tarjolla PVMOODLE:ssa itseopiskelukursseja, mutta jatkossa on tarkoitus tuoda mukaan virtuaaliryhmäominaisuuksia ja parantaa kurssia suorittavien mahdollisuuksia keskinäiseen kommunikointiin ja tiedon muokkaamiseen. Tämä on tervetullut lähestyminen ja tulee varmasti lisäämään ja monipuolistamaan PVMOODLE:n käyttöä.

Nyt, kun koulutus näyttää olevan hyvässä kehitysvaiheessa maanpuolustuksen saralla, onkin varsin kummallista, miten nihkeästi oikeuskanslerimme suhtautuu toisen asteen koulutuksessa olevien, siis lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten, kokonaisturvallisuuden koulutukseen. Puolustusministeriön pyytämässä lausunnossa oikeuskanslerin mukaan voidaan kysyä: ”Onko tällainen koulutus sopusoinnussa Suomea sitovan lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen lisäpöytäkirjan "Lasten osallistuminen aseellisiin selkkauksiin" tausta-ajatusten kanssa? ” Virkamiehillämme tuntuu aina välillä olevan suuri tarve rakentaa kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia esteitä, milloin millekin asialle. Hieman turhautuneesti voi myös todeta, että kummallisen usein kyse on maanpuolustuksellisista asioista. Lapsen oikeuksien yleissopimus on tältä osin tarkoitettu suojaamaan kaiken ikäisiä lapsia epämääräisten aseellisten ryhmien lapsisotilaaksi kidnappaamiselta tai tolkuttomien valtiollisten hallintojen väärinkäytöksiltä, ei estämään toisen asteen opiskelijoiden ”Intti tutuksi” turvakursseja. Onneksi asiaa pohtii vielä työryhmä.

Puolustusministerimme on viimeksi esittänyt kansalaispalvelusta koskemaan koko toisen asteen koulutuksen päättävää ja iältään aikuistuvaa ikäluokkaa. Ehdotus on hyvin kannatettava. Vanhahtavan ”palvelus” -sanan voisi minun puolestani korvata sanalla ”koulutus”. Aivan samoin kuin ”varusmies(nais)palveluksen” voisi korvata vastaavalla varusmies(nais)koulutus ilmauksella. Koulutus on aina saavutettu etu. Asepalvelus on sitten kansalaisvelvollisuus koulutuksen suorittaneelle 17–50/60 -vuotiaalle. Koko ikäluokkaa koskeva kokonaisturvallisuuden koulutus antaisi lisäksi useille yhteiskuntamme päättäjille ja kansalaisille ajoissa paremmat mahdollisuudet arvioida päätöstensä vaikutuksia myös yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustiloissa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi