Reserviläisliiton toimisto

Kurkistus Reserviläisliiton kulissien taakse.
28.3.2018 10.00

Piirin toiminnanjohtajan asema liiton ja yhdistysten välisenä linkkinä säilytettävä

Reservipiirien toiminnanjohtajien viimeviikkoisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä esiin nousivat toiminnanjohtajien raskas työtaakka ja kirjavat työehdot.
Reserviläispiirien toiminnanjohtajat kokoontuvat pari kertaa vuodessa toiminnanjohtajien neuvottelupäiville. Viimeviikkoisilla neuvottelupäivillä käytiin lävitse liittojen ajankohtaiset asiat ja luotiin katsaus tulevaan. Liitot olivat tehneet toiminnanjohtajille kyselyn, missä tiedusteltiin heidän työnkuvaansa, palkkausta, miltä työ tuntuu, onko parannettavaa vai onko kaikki kohdallaan. Tuloksien perusteella osoittautui, että piirit ovat järjestäneet toiminnanjohtajien työt ja palkkauksen suurin piirtein yhtä monella tavalla kuin piirejä on. Työajat liikkuvat muutamasta tunnista 60 tuntiin viikossa. Illat ja viikonloput hurahtavat eri tapahtumissa tai kokouksissa. Palkkaa saa jonkin verran tai ei sitten ollenkaan. Vain muutamassa piirissä pystytään maksamaan käypää palkkaa.

Tilanne on huolestuttava, koska piirien toiminnanjohtajat ovat liitolle äärimmäisen tärkeä linkki piireihin ja yhdistyksiin. Toiminnanjohtaja välittää liitosta saamansa informaation piirinsä luottamushenkilöille ja edelleen yhdistystoimijoille. Yhteydenpito piiriin sujuu tehokkaasti sekä liitosta että yhdistysten tasalta tehokkaasti nimenomaan sitoutuneen ja osaavan toiminnanjohtajan kautta. Neuvottelupäivilläkin nämä ansiokkaan ja pitkän työuran tehneet puurtajat kuuntelivat tarkasti liittojen esityksiä samalla varmasti miettien, kuinka he pystyvät toteuttamaan kaiken pyydetyn tai kuinka yhdistykset saadaan vastaamaan huutoon. Vuosien mittaan tarmokkaista toiminnanjohtajista on omien piiriensä aktiivien lisäksi tullut hyviä työtovereita myös liiton henkilökunnalle. Toiminnanjohtajilla on työssään suuri sydän ja vankkumaton maanpuolustustahto.

Tämän johdosta heräsikin huolestunut mieli, koska neuvottelupäivillä kuulin, että monta toiminnanjohtajaa jättää tehtävänsä vuoden lopussa. Miten on tulevaisuudessa? Palkataanko piireihin uudet toiminnanjohtajat, jaetaanko tehtävät luottamushenkilöiden kesken vai voisiko parilla piirillä olla yhteinen toiminnanjohtaja. Todennäköisesti edessä on monia vaikeita päätöksiä ja isoja kysymyksiä ratkaistavaksi. Mistä löytyy ihminen, jolla on hyvät suhteet puolustusvoimiin ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen ja joka jaksaa viikosta toiseen kokouksien järjestämistä ja pöytäkirjojen tekoa.  

Toivon, että piirit löytävät keinot toiminnanjohtajan pestin säilyttämiseen. Jos piirissä on esimerkiksi 20 yhdistystä, merkitsee se sitä, että piirissä vaikuttaa 80 luottamushenkilöä ja näille olisi hyvä, että apua saisi omasta maakunnasta ja toisaalta liittoonkin päin on oltava hyvä yhteys. Näin ollen on selvää, että tämän paletin tehokas organisoituminen vaatii kokeneen ja pätevän piirin toiminnanjohtajan panoksen.

Toivottavasti liiton, piirien ja yhdistysten välinen yhteys säilyy, sillä nimenomaan yhdessä meissä on voimaa. Hyvän motivaation omaava toiminnanjohtaja on yksi tärkeimmistä sillanrakentajista tässä kokonaisuudessa.

Lopuksi toivotan Hyvää Pääsiäistä ja kevään jatkoa Reserviläisliitossa puurtaville!

Suvi Salo

Reserviläisliiton järjestöpäällikkö

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi