rss Puheenjohtaja Ilpo Pohjola

20.2.2018 11.15

Onko aselain valmistelu menossa oikeaan suuntaan?

Reserviläisliiton puheenjohtajana olen päässyt seuraamaan läheltä EU:n asedirektiivin soveltamista Suomen omaan lainsäädäntöön. Valmistelu on edennyt hiukan aikataulusta jäljessä ja viimeaikaiset tapahtumat ovat saaneet minut huolestumaan. Lain valmistelu on nyt siinä vaiheessa, että nyt on viimeiset hetket vaikuttaa asiaan.
EU:n asedirektiiviä valmisteltaessa Suomi viestitti johdonmukaisesti komissiolle, ettei Suomi hyväksy asedirektiiviin sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat haitallisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiin ja reserviläisten koulutukseen. Samalla pidettiin huolta myös ammunnan harrastajien, metsästäjien ja muun muassa asekeräilijöiden oikeuksista ja mahdollisuudesta jatkaa harrastustaan. Voidaan sanoa, että asedirektiiviä valmistellessa Suomen kansa, edustajiensa välityksellä, sekä kaikki ammunnan kanssa tekemisissä olevat järjestöt pitivät puolensa ja saimme asedirektiiviin maanpuolustuspoikkeaman.

On kuitenkin hyvä muistaa, direktiivin mahdollistaman maanpuolustuspoikkeaman vienti kansalliseen aselakiin on vielä kesken. Tilannetta ei helpota se tosiasia, että lainvalmistelusta ministerinä vastannut Paula Risikko valittiin Eduskunnan puhemieheksi ja uudella sisäministerillä Kai Mykkäsellä on kädet täynnä uusia asioita hänen aloittaessa työssään. Tässä tilanteessa, kun aselakiehdotus on vielä kesken, sitä valmistelevien virkamiesten poliittisella ohjauksella on suuri merkitys ja siinä asiassa keskiössä on sisäministeri. Asetan toivoni sille, että uudella sisäministerillä on riittävästi aikaa ja tarmoa perehtyä aselain valmisteluun ja ohjata ministeriönsä virkamiehiä toteuttamaan Eduskunnan selkeä tahto maanpuolustuspoikkeaman viemiseksi uuteen lakiin.

Uskon, että Suomi ei taistelut direktiivin maanpuolustuspoikkeamaa turhaan, vaan sen henki ja kirjain näkyy myös omassa lainsäädännössämme. Nyt pitää olla varuillaan, että emme menetä direktiivitasolla saavutettua maanpuolustuspoikkeamaa, sillä perusteella, että pelkäämme liikaa, mitä EU:ssa sanotaan. Kuitenkin on muistettava, että poikkeus on saatu meidän erityisten olosuhteiden vuoksi. Yleinen asevelvollisuus ja suuren reservin omaehtoisen harjoittelun merkitys on keskeinen sotilaan perustaitojen ylläpitämiseksi. Nämä tosiasiat eivät saa jäädä ”pilkun viilaamisen” jalkoihin, vaan Suomen pitää seisoa ryhdikkäänä omien oikeuksiensa puolesta.

Prosessin aikana eri tahoja on kuultu laajasti ja kaikki osapuolet ovat saaneet äänensä kuuluville. Lakia valmistelevat tahot ovat saaneet meiltä selkeän ja perustellun mielipiteen, jonka oletamme näkyvän myös lopullisessa lakitekstissä.

Uuden lain valmistelu on saatava valmiiksi tänä keväänä, että se tulee voimaan EU:n määräysten mukaisessa aikataulussa. Eduskunnan päätöstä odotellaan jo ennen kansanedustajien kesälomia. Nyt on viimeiset hetket vaikuttaa tulevan lain sisältöön. Reserviläisliiton puheenjohtajana teen parhaani, että uusi laki muotoillaan sellaiseksi, että se palvelee reserviläisiä ja heidän ammuntaharrastustaan parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän on kaikkien yhdessä pidettävä huolta siitä, että tehty työ ei mene hukkaan. Mielestäni nyt on oikea aika olla yhteydessä omiin kansanedustajiinne ja pyytää heitä ottamaan tämä asia tosissaan. Toivon, että aktiivinen palautteenne pysyy asiallisena, koska epäasiallinen kääntyy yleensä esittäjäänsä vastaan.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi