Terhi Hakola

Reserviläisliiton 2. varapuheenjohtaja.
10.8.2018 12.45

Hölmöläisten hommaa

Senaatti-kiinteistöt isäntä ja Puolustushallinto renki vai pitäisikö olla toisin päin?
Otimme Reserviläisliitossa viime viikolla kantaa puolustusbudjetin korotuksen puolesta ja samalla toimme esiin viime vuosina harvennetun varuskuntien määrän. Kuuden varuskunnan ovet lyötiin kylmästi kiinni säästökuurissa vuosina 2013-2014. Samalla kertausharjoitukset ajettiin alas ja Puolustusvoimien henkilökuntaa vähennettiin. Nyt puolustusvoimia uhkaa jälleen säästöt 2020-luvulle saakka, mistä olen erittäin huolestunut. Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelman mukaan menoleikkaukset alkavat vuonna 2020 ja kasvavat vuosittain niin, että vuonna 2029 puolustusbudjetti olisi jo lähes 50 miljoonaa euroa nykyistä pienempi.

Jotta emme tee samoja virheitä tulevaisuudessa, on katseet käännettävä jo tulevan kevään eduskuntavaaleihin ja sen jälkeisiin poliittisiin päätöksiin puolustusmäärärahojen suhteen. Erityisen vaikea on ymmärtää puolustusbudjetin leikkaussuunnitelmia nykyisessä turvallisuusympäristössä, jossa sotilaallista liikehdintää on aivan meidänkin lähialueilla. Puolustuksemme uskottavuudesta tulisi pitää tässä tilanteessa kaikin keinoin kiinni ja puolustusbudjettia pikemminkin nostaa kuin laskea. 

Ensiapuna säästökohteita haettaessa tulisi Senaatti-kiinteistöt yhtiönä pilkkoa ja miettiä koko valtion kiinteistömassan hoito uudestaan. Jo nyt Senaatti-kiinteistöt nyhtää kovaa vuokraa puolustushallinnolta ja korotuksia on edelleen luvassa. Laskelmien mukaan Puolustusvoimien kiinteistömenot nousevat ainakin 7,5 prosenttia eli noin 20 miljoonaa euroa vuoteen 2022 mennessä.

Senaatti-kiinteistöjen roolia on vaikea maalaisjärjellä ymmärtää. Vuonna 2017 sen vuokra- ja muut tuotot olivat 157 miljoonaa euroa, josta tuloutettiin valtiolle 125 miljoonaa euroa. Eli ministeriöt ja muut valtion laitokset maksavat valtion talousarviorahoituksella Senaatille vuokria, jotka sitten osaksi palaavat valtiolle tuloutuksen kautta. Tätä julkisen rahan kierrättämistä voisi hyvin nimittää hölmöläisten hommaksi. Ainakin puolustushallinnon rakennuslaitoksella olisi mahdollisuus ottaa omat kiinteistöt haltuunsa ja uskon, että monessa muussa ministeriössä on samansuuntaisia ajatuksia.

Eduskuntavaalit ensi keväänä

Toivon, että poliittiset päättäjät tekevät jatkossa sellaisia ratkaisuja, joilla pystymme pitämään yllä omaa, koko maan kattavaa puolustusta. On pidettävä mielessä yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme toimivuuden turvaaminen. Kuten valtaosa Suomen kansasta, myös minä näen erittäin tärkeänä jättää uskottavalla omalla puolustuksella varustettu isänmaa myös tuleville sukupolville.

Eduskuntavaalit ovat tulossa. Toivon kaikilta puolueilta selkeitä linjauksia sen osalta, miten ne aikovat ensi vaalikaudella puolustamme ylläpitää ja kehittää.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi