Yhdessä eteenpäin

Reserviläisliitto on 326 yhdistyksellään, 18 piirillään ja yli 37.000 henkilöjäsenellään paitsi Suomen suurin maanpuolustusjärjestö myös suurehko toimija suomalaisessa kansalaisjärjestökentässä. Liiton organisaatio on kuitenkin vähemmän tiivis ja toimintatavat heikommin keskitettyjä sekä koordinoituja kuin monilla muilla kansalaisjärjestöillä. Syynä tähän on mm. vapaaehtoistyön ja -toimijoiden poikkeuksellisen suuri rooli reserviläistoiminnassa, mikä ei mahdollista samanlaisia toiminta- ja johtamistapoja kuin vahvemmin palkatun työvoiman varassa toimivissa kansalaisjärjestöissä.

Toimintavuoden kolmantena painopistealueena onkin johdetun ja koordinoidun toiminnan lisääminen Reserviläisliiton organisaatiossa. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. liiton yhteistapahtumiin osallistuvien yhdistysten määrän kasvattaminen, näiden tapahtumien parempi koordinaatio ja toteutus sekä liiton toteuttamiin tapahtumiin osallistuvien henkilöjäsenten ja jäsenyhdistysten määrän kasvattaminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyden tunnetta Reserviläisliiton organisaatiossa.

Tavoitteet pyritään saavuttamaan mm. tehostamalla sisäistä tiedottamista sekä lisäämällä yhteistyötä reserviläispiirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kanssa. Asiaa pidetään esillä myös yhdistysjohdon koulutuksissa sekä piiri-infoissa, joissa on paikalla runsaasti yhdistysjohdon edustajia. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet käynnistää piiri- ja yhdistysjohdolle tarkoitetut, virtuaaliset infotilaisuudet.