”Reservissä – kaiken varalta”

Toimintavuoden teemana on edellisvuotiseen tapaan ”Reservissä – kaiken varalta”, jonka avulla viestitään liiton jäsenille ja muille suomalaisille reservin tärkeästä merkityksestä Suomen puolustusjärjestelmässä. Teemaa hyödynnetään mm. edunvalvonnassa ja tiedotuksessa, erilaisissa kannanotoissa ja lausunnoissa, kansalaiskeskustelussa sekä toiminnan esittelyssä ja liiton arkipäiväisessä viestinnässä. Lisäksi teemaa hyödynnetään jäsenhankinnassa.

Teeman lisäksi vuodelle 2018 asetetaan kolme erityistä painopistettä, jotka ovat Nuoret liittyen nuoriin ikäluokkiin kohdistuvaan jäsenmarkkinointiin sekä nuoria kiinnostavan toiminnan kehittymiseen, Yhdessä eteenpäin, jolla pyritään rakentamaan Reserviläisliitosta sekä sen piireistä ja yhdistyksistä nykyistä harmonisempi ja tehokkaammin sekä koordinoidummin toimiva kokonaisuus ja Kansainvälistyvä Reserviläisliitto liittyen liiton CISOR-puheenjohtajuuteen 2016-2018.