Nuoret

Reserviläisliiton vuoden 2016 lopulla uusittu graafinen ilme on aiempaa selvästi nuorekkaampi ja sitä hyödyntäen on vuonna 2017 tehty laajaa ja tuloksellista Facebook-markkinointia. Jäsenyyttä hakeneiden määrät ovat kasvaneet selvästi ja uudet jäsenet ovat nuorempia kuin ennen. Markkinoinnin pääkohderyhmänä ovat olleet 25-35 -vuotiaat miehet, jotka muodostavat merkittävän osan Puolustusvoimien sodan ajan joukoista.

Toimintavuonna jatketaan Reserviläisliiton toiminnan ja jäsenyyden laajamittaista markkinointia sosiaalisessa mediassa. Yleismarkkinoinnin lisäksi toteutetaan tapahtuma- ja sukupuolikohtaista markkinointia. Tavoitteena on, että jäseneksi liittyvien nuorten määrä säilyy vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2017 ja, että liiton jäsenistön keski-iän nousu pysähtyy.

Toimintavuonna selvitetään lisäksi mahdollisuuksia kehittää erityisesti nuorille sopiva viestintä-, keskustelu- ja vuorovaikutuskanava. Tässä pyritään hyödyntämään erilaisten oppilaitosten osaamista sekä niiden työpanosta. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ohjata nuoria niihin yhdistyksiin, joiden toiminta on aktiivista ja asianomaisen nuoren odotusten mukaista.