RES_Cisor2016_B

Kansainvälistyvä Reserviläisliitto

Reserviläisliitto toimii vuodet 2016-2018 eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve, CISOR) puheenjohtajana. Suomessa järjestetään toimintavuonna järjestön hallituksen kokous 8.-11.2. Turussa, puheenjohtajuuden vaihtotilaisuus 28.6.-1.7. Rovaniemellä sekä mahdollisesti vielä syksyllä yksi hallituksen kokous. CISOR-järjestön puheenjohtajana toimii vuosina 2016-2018 Reserviläisliiton puheenjohtaja, sotilasmestari Ilpo Pohjola ja pääsihteerinä liiton aiempi varapuheenjohtaja Osmo Suominen. Kaikki tapahtumat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Reserviläisliitto pyrkii puheenjohtajakaudellaan uudistamaan ja kehittämään CISOR-järjestön monin osin vanhahtavia työskentelytapahtumia, laajentamaan sen toimintaa Euroopassa sekä rakentamaan toimintoja ja järjestelmiä, joiden avulla eri puheenjohtajakausien välillä olisi enemmän jatkuvuutta. Muina tavoitteina ovat Reserviläisliiton tunnettuuden lisääminen sekä puolustuksemme uskottavuuden vahvistaminen tuomalla tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä esiin yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme suorituskykyjä ja vahvuuksia.

Muu liiton kansainvälinen toiminta jatkuu toimintavuonna perinteisissä merkeissä. Tavoitteina ovat mm. yhteistyön tiivistäminen Viron Kaitseliiton kanssa sekä yhteistyökumppanin löytäminen Ruotsista.  Yhteistyö on mahdollista myös Venäjää ja USA:ta edustavien tahojen kanssa. Piiri- ja yhdistystason kansainvälinen toiminta ja yhteydet jatkuvat tiiviinä erityisesti Viron ja muiden pohjoismaiden suuntaan.