Paras johtaa edestä

Toimintasuunnitelma 2018

Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen syyskokouksen hyväksymä RES 2020 –strategia määrittelee liiton kehittämisen suuntaviivat vuosille 2016-2020. Keskeisiksi tavoitteiksi asiakirjassa on määritelty liiton tunnettuuden kasvattaminen, suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitäminen sekä liiton edunvalvonnan tehostaminen. Strategia määrittää liiton toiminnan keskeiset suuntaviivat myös toimintavuoden aikana.

Liiton hallitus seuraa vuosittain strategian toteutumista ja tekee tarvittaessa muutosesityksiä liittokokoukselle. Vuonna 2018 jatketaan RES 2020-strategian jalkauttamista piireihin ja sitä kautta yhdistyksiin mm. liiton piiri-infoissa ja yhdistysjohdon koulutustilaisuuksissa.

Vuoden 2018 aikana tehdään linjaukset siitä seuraavan strategian laatimisen aikataulusta ja prosessista. Uuden strategian laatimisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten reserviläistoimintaa kyetään jatkossa ylläpitämään koko maan alueella sekä tähän liittyen organisatorisiin kysymyksiin.

RES-toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2018 (pdf) (241.8 KB)