Paras johtaa edestä

Toimintasuunnitelma 2017

Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen syyskokouksen hyväksymä RES 2020 –strategia määrittelee liiton kehittämisen suuntaviivat vuosille 2016-2020. Keskeisiksi tavoitteiksi asiakirjassa on määritelty liiton tunnettuuden kasvattaminen, suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitäminen sekä liiton edunvalvonnan tehostaminen. Strategia määrittää liiton toiminnan keskeiset suuntaviivat myös toimintavuoden aikana.

Uuden strategian yhtenä tavoitteena on tehostaa liiton hallintojärjestelmää. Tähän tähtäävät toimenpiteet toteutetaan vuoden 2016 syyskokouksen linjaamalla tavalla niin, että uusi hallintojärjestelmä tulee käyttöön toimintavuoden aikana.

Liiton hallitus seuraa vuosittain strategian toteutumista ja tekee tarvittaessa muutosesityksiä liittohallitukselle. Vuonna 2017 jatketaan RES 2020-strategian jalkauttamista piireihin ja sitä kautta yhdistyksiin mm. liiton piiri-infoissa ja yhdistysjohdon koulutustilaisuuksissa.

RES-toimintasuunnitelma ja -kalenteri 2017 (pdf) (405.7 KB)