Reserviläisten määrä laskee lähivuosina - miten käy Reserviläisliiton?
Reserviläisten määrä laskee lähivuosina - miten käy Reserviläisliiton?

Reserviläisliiton strategia 2016 – 2020

Porissa pidetyssä Reserviläisliiton syyskokouksessa 14.11.2015 hyväksyttiin liiton strategia vuosille 2016 – 2020.

Strategia pohjautuu keväällä 2013 tehtyyn jäsenkyselyyn ja sen työstämisessä ovat olleet mukana myös reserviläispiirien ja -yhdistysten edustajat. Se määrittää Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat vuosille 2016 – 2020.

Varapuheenjohtaja Osmo Suominen oli päävastuussa strategian tekemisestä. Ohessa ote hänen blogistaan, joka julkaistiin syyskokouksen jälkeen.

Strategia itsessään on pitkä paperi, joten asiaa helpottamaan on laadittu nk. vihkoversio. Vihkoversio on tarkoitettu jokamiehen työkaluksi, jota on helppo kuljettaa mukana, ja näin tarvittaessa valmiustaso kertoa liiton tavoitteista ja keinoista niihin pääsemiseksi pitäisi olla korkeaa tasoa. Toivon, että tämä asia otettaisiin työn alle ainakin piiritasolla mahdollisimman kattavasti. Piiritasolle on tarkoitus tehdä vielä esittelymateriaalia tämän vihkosen tueksi.

Strategian kaksi keskeistä osaa tavoitteiden ja keinojen lisäksi ovat tavoitetila ja hissipuhe. Tavoitetila on yhteinen tahtotila, joka kertoo, minkälainen liittomme tulisi strategiakauden lopussa olla. Hissipuheen on taas tarkoitus olla liiton toiminnan viestinnän punainen lanka, joka jokaisen liiton jäsenen ja työntekijän tulisi sisäistää. Opettelemalla tämän muutaman minuutin kestävän esittelyn asiat vaikkapa ulkoa, voi kuka tahansa meistä kertoa mikä liitto on, mitä se tekee ja mitä varten se on olemassa.