Kokousmateriaali ja valtakirjan

Reserviläisliiton liittokokouksen käsittelyssä ovat mm. vuoden 2017 toiminta- ja tilikertomus sekä 2019 toimintasuunnitelma ja budjetti. Käsiteltävät asiakirjat julkaistaan tällä sivulla sitä mukaan kuin ne valmistuvat ja liittohallitus ne hyväksyy.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf) (12.6 MB)
RES-toimintasuunnitelma 2019 (pdf) (193.3 KB)
Reserviläisliiton liittokokouskutsu 2018 (pdf) (52.8 KB)
Reserviläisliiton menettelytapaohje liittokokoukseen (pdf) (1.2 MB)
Valtakirja liittokokoukseen 2018 (pdf) (50 KB)
Äänimääräluettelo 2018 (pdf) (64.7 KB)

Liittokokousvaltakirjan voi ennakkoon täyttää ja allekirjoittaa alla olevan linkin kautta. Tällöin paperista valtakirjaa ei tarvitse tuoda kokouspaikalle vaan valtakirjojen tarkastuspisteessä tarkistetaan vain asianomaisen liittokokousedustajan henkilöllisyys. Vaihtoehtona on paperisen valtakirjan luovuttaminen tarkastuspisteessä, jossa virallisille kokousedustajille luovutetaan äänestysliput.

Valtakirjoja ei voi enää lähettää sähköisesti, vaan se on tuotava kokouspaikalle valtakirjojen tarkistuspisteeseen.

Huomaathan, että valtuutettu ei saa itse allekirjoittaa valtakirjaa vaan valtakirja allekirjoittaa aina joku toinen henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Mikäli yhdistys haluaa käyttää puheenvuoron liittokokouksessa, niin puheenvuoropyynnön voi lähettää täältä. Pyyntö tulee esittää 9.11.2018 mennessä ja ne käsitellään kokouksen Muut asiat -kohdassa.