Puheenjohtajisto laskee seppeleensä Hietaniemen hautausmaan sankariristille liiton 60-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 11.4.2015.
Puheenjohtajisto laskee seppeleensä Hietaniemen hautausmaan sankariristille liiton 60-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 11.4.2015.

Isänmaallisuus

Reserviläisliitto kantaa oman vastuunsa Suomen maanpuolustuksesta tänään ja tulevaisuudessa. Liitto nojaa tässä työssä menneiden sukupolvien työhön maamme rakentajina ja kehittäjinä sekä tekee tähän liittyen työtä korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi huomispäivän Suomessa.

Samanarvoisuus

Reserviläisliitto korostaa kaikessa toiminnassaan jokaisen jäsenensä samanarvoista asemaa osana koko kansan maanpuolustusjärjestelmää.

Luotettavuus

Reserviläisliitto on luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Uskottavuus

Reserviläisliitto on uskottava järjestö. Uskottavuus perustuu osaamiseen, jota kehitetään jatkuvasti kaikilla toiminnan tasoilla.