Reserviläisliitto tekee säännöllisesti yhteistyötä mm. erilaisten ministeriöiden ja Eduskunnan kanssa.
Reserviläisliitto tekee säännöllisesti yhteistyötä mm. erilaisten ministeriöiden ja Eduskunnan kanssa.

Edunvalvonta

Edunvalvonta on yksi Reserviläisliiton tärkeimmistä toimialoista. Liitto tekee jatkuvasta paljon yleisten maanpuolustusedellytysten turvaamiseen liittyvää edunvalvontaa sekä edunvalvontaa, joka tähtää vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä niiden kehittämiseen.

Tämän työn puitteissa annetaan paljon erilaisia kannanottoja ja kirjallisia lausuntoja sekä tavataan liiton sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajia. Edunvalvontatyötä tehdään sekä yksin että yhdessä muiden liittojen ja järjestöjen kanssa.

Reserviläisliitto käy vuosittain useita kertoja Eduskunnan eri valiokuntien ja jaostojen kuultavana liittyen erilaisiin lakihankkeisiin sekä valtion talousarvioesitykseen. Yleensä liittoa lähestytään lakia valmistelevan ministeriön taholta lakiesityksen rakennusvaiheessa, jolloin liitto pyrkii kirjallisilla ja suullisilla lausunnoillaan vaikuttamaan lopullisen lakiesityksen sisältöön. Jos liiton palautetta ja toiveita ei huomioida, pyritään lain sisältöön vaikuttamaan eduskuntakuulemisten kautta.

Kaikki liiton antamat, kirjalliset lausunnot julkaistaan tällä sivulla.

Reserviläisliiton lausunnot
  Nimi Tiedostomuoto Luontiaika
Lausunto aselain muutosesityksestä 29112018 PDF -tiedosto 30.11.2018
Lausunto aselain muutosesityksestä 22112018 PDF -tiedosto 23.11.2018
Lausunto valtion talousarvioesityksestä 2019 PDF -tiedosto 3.10.2018
Lausunto aselain voimaantulosäännöksen muuttamisesta PDF -tiedosto 21.8.2018
Lausunto siviilipalveluslain muuttamisesta PDF -tiedosto 21.8.2018
Lausunto vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämisestä PDF -tiedosto 20.8.2018
Lausunto Jehovan todistajien vapautuslain muutoksesta PDF -tiedosto 17.8.2018
Lausunto aselain muutosesityksen luonnoksesta 010618 PDF -tiedosto 1.6.2018
Lausunto henkilötietoja käsittelystä puolustusvoimissa 2018 PDF -tiedosto 6.4.2018
Lausunto tiedustelulainsäädännöstä PDF -tiedosto 5.4.2018
Lausunto rajavartio ja ulkomaalaislain muuttamisesta PDF -tiedosto 22.2.2018
Lausunto vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä PDF -tiedosto 22.2.2018
Lausunto vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestelystä PDF -tiedosto 20.12.2017
Lausunto henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa 2017 PDF -tiedosto 17.11.2017
Lausunto valtion talousarvioesityksestä 2018 PDF -tiedosto 3.10.2017
Lausunto puolustuselonteosta 2017 PDF -tiedosto 23.3.2017
Lausunto ampuma-aselain, rikoslain ja poliisilain muuttamisesta PDF -tiedosto 26.2.2017
Lausunto valtion talousarvioesityksestä 2017 PDF -tiedosto 12.10.2016
Yhteislausunto ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta PDF -tiedosto 27.9.2016
Reserviläisliiton lausunto HE 94 2016 vp PDF -tiedosto 27.9.2016
Reserviläisliiton lausunto HE 107-2016 vp PDF -tiedosto 27.9.2016
Reserviläisliiton lausunto asevelvollisuuslain muutoksesta PDF -tiedosto 5.3.2016
Lausunto hallintovaliokunnalle puoli-automaattiaseiden kieltämisestä PDF -tiedosto 30.11.2015
Toimintakertomus 2012 PDF -tiedosto 1.3.2013
Reserviläisliiton lausunto selonteosta 2012 PDF -tiedosto 1.3.2013
Reserviläisliiton lausunto vmp-koulutuksen kehittämisestä PDF -tiedosto 1.3.2013
Reserviläisliiton lausunto selonteosta 2012 PDF -tiedosto 22.2.2013
Lausunto ampumaratalaista ja aselain muutoksesta 122012 PDF -tiedosto 12.12.2012
Lausunto budjetista hallinto- ja turvallisuusjaostolle 2012 PDF -tiedosto 24.10.2012
Lausunto aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta 081012 PDF -tiedosto 24.10.2012
Reserviläisliiton lausunto asevelvollisuuslaista 140512 PDF -tiedosto 15.5.2012
Reserviläisliiton lausunto hallinto- ja turvallisuusjaostolle 2011 PDF -tiedosto 13.12.2011
Reserviläisliiton lausunto Ottawan sopimukseen liittymisestä PDF -tiedosto 22.9.2011
Yhteislausunto ampumarata-oppaasta PDF -tiedosto 27.5.2011
Lausunto RVLlle liikkumisrajoituksista PDF -tiedosto 23.5.2011
Lausunto ampuma-aseasetuksesta PDF -tiedosto 29.4.2011
Lausunto kodinturvakonseptista PDF -tiedosto 23.3.2011
Lausunto aselain muutosesityksestä PDF -tiedosto 23.3.2011
Lausunto 5562007 toimivuudesta ja toimeenpanosta PDF -tiedosto 23.3.2011
Lausunto vuoden 2010 valtion talousarviosta PDF -tiedosto 23.3.2011
Lausunto sotilaskurinpitolain muutosesityksestä PDF -tiedosto 23.3.2011
Lausunto MPKn strategiasta 2010 PDF -tiedosto 23.3.2011