Ammunta on laajin reserviläistoiminnan muoto. (Kuva: Turun Reserviläiset)
Ammunta on laajin reserviläistoiminnan muoto. (Kuva: Turun Reserviläiset)

Ammunta laajin toimintamuoto

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on suomalaisen maanpuolustustahdon ilmentymä. Suomen suurimpana maanpuolustusjärjestönä Reserviläisliitolla on tässä työssä keskeinen rooli. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat kansalaisten maanpuolustustahdon ylläpito sekä oman jäsenistön ns. kenttäkelpoisuuden edistäminen.

Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, liikunta ja urheilu, erilainen koulutus sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä toiminta. Yli puolet jäsenistä on mukana toiminnassa säännöllisesti tai satunnaisesti. Noin kolmasosa kuuluu Reserviläisliittoon vain saadakseen tietoa maanpuolustuksesta ja Puolustusvoimista. Jäsenyys on heille ilmaus omasta maanpuolustustahdosta sekä keino tukea maanpuolustusta.

Liitolla on oma, tärkeä roolinsa myös puolustuskykymme ylläpidossa. Reserviläisliitto on mm. mukana järjestämässä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Sitä toteutetaan maanpuolustusjärjestöjen ja Puolustusvoimien yhteisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kautta. MPK:n vapaaehtoiskouluttajista 47 prosenttia tulee Reserviläisliitosta.