Tulosta sivu

Sotiemme veteraaneja edustavat järjestöt

Suomessa on aikojen kuluessa toiminut neljä valtakunnallista veteraanijärjestöä. Vanhin niistä on edelleen toimiva Sotainvalidien Veljesliitto, joka on perustettu 1940 Jyväskylässä. Se on myös yksi niistä harvoista järjestöistä, jotka säästyivät sotiemme jälkeen Valvontakomission lakkautukselta.

Suomen Sotaveteraaniliiton
juuret ovat Tampereella vuonna 1957 perustetussa Rintamamiesten Asuntoliitossa, josta vuosien kuluessa kehittyi nykyinen, Suomen suurin veteraanijärjestö.

Rintamaveteraaniliitto perustettiin Helsingissä 1964, ja se oli alkujaan nimeltään Rintamamiesveteraanien Liitto.

Tämän lisäksi on toiminut myös Rintamanaisten Liitto, joka kuitenkin lakkautti toimintansa maaliskuussa 2013 toimittuaan nimenomaan naisveteraanien edunvalvojana 33 vuotta.


Kaatuneitten Omaisten Liitto on suomalaisten sotaleskien vuonna 1945 perustama järjestö, johon myöhemmin liittyi myös kaatuneiden vanhempia. Nykyään myös Sotaorvot kuuluvat sen yhdistyksiin. Liitto on toimintansa ajan keskittynyt pääosin sotaleskien huoltotoimintaan.


Tammenlehvän Perinneliitto on kaikkien veteraanijärjestöjen vuonna 2003 perustama järjestö, jonka tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä.


Veteraanivastuu ry on veteraaniliittojen perustama yhdistys, joka hallinnoi Sotiemme Veteraanit varainhankintaa.


Lisää tietoa näistä järjestöistä löytyy vasemmalla olevista linkeistä


Poutapilvi web design Oy