Tulosta sivu
TalvisotaSuomalaisjoukkoja hiihtämässä talvisodassa. SA-kuva.


Sotaveteraanin vierellä

Kaikissa veteraania, hänen puolisoaan ja leskeään koskevissa asioissa saa ”ensiaputietoa” Sotaveteraanipiiristä, yhdistyksestä tai oman alueen sosiaalineuvojalta. Piirien ja sosiaalineuvojien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.sotaveteraaniliitto.fi 


Veteraanien etuuksia vuonna 2017

Suomen sotien 1939–1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehille ja naisille eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia. Osin niiden saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt sekä vuosien 1945–1952 miinanraivaajat.


Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään myös kuntien ja seurakuntien varoin.


Julkisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät säätiöiden ja yhteisöjen rintamaveteraaneille myöntämät avustukset.


Vuoden 2017 alussa tunnuksen omaavien veteraanikuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien määrä oli 15 190.

 

Sotainvalidit, joiden haitta aste on 10 % tai enemmän eivät voi saada kuntoutusta ja palveluja Rintamaveteraanien kuntoutus- ja palvelumäärärahan kautta. Heitä oli vuoden alussa noin 1 969 henkilöä.

   

Teksti:
Anni Grundström, sosiaalisihteeri
Suomen Sotaveteraaniliitto

 Veteraanien kertomaa


Oheisen linkin kautta pääsette lukemaan Salon Seudun Sotaveteraanien kertomuksia. Lue täältä.

Poutapilvi web design Oy