Tulosta sivu

Reserviläisliiton panos perinnetyössä

Monet Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat myös mukana vaalimassa veteraaniperinteitä. Liitto kuuluu jäsenenä Tammenlehvän Perinneliittoon, joka vastaa perinnetyöstä valtakunnantasolla.
Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin 24.4.2003. Liiton perustajajäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Merkittävä kiinnekohta liiton toiminnan käynnistämisessä oli Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan yhteydessä 27.4.2005 Torniossa tapahtunut perinnetyön siirtäminen veteraani-ikäluokalta Tammenlehvän Perinneliiton kautta tuleville sukupolville. Vuoden 2006 alussa liitolla oli kahdeksan yhteisöjäsentä jauseita yhteistyökumppaneita.

Liiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä ja muistettavia vielä vuosikymmenienkin kuluttua sekä löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat.

Liiton toiminta-ajatuksena on koota yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita, halukkaita ja kykeneviä osallistumaan liiton tarkoitusta edistävään perinnetyöhön. Toiminnan painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Alueellisen perinteen säilyminen turvataan paikallisin yhteistoimintajärjestelyin.

Tammenlehvän Perinneliiton muistomerkkikartoitus 2013

Tammenlehvän Perinneliiton toimesta on käynnissä laaja, sotiimme 1939-1945 liittyvien muistomerkkien kartoitus. Kartoitus kattaa kaikki muut muistomerkitpaitsi sankarihaudat, jotka on rajattu tämän kartoituksen ulkopuolelle.Kartoitustyö on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2013 aikana.


Nyt tehtävällä kartoituksella täydennetään ja tarkennetaan muutama vuosi sitten tehdyn muistomerkkikartoituksen tuloksia, jotka löytyvät alla olevasta linkistä.


Lisätietoja Reserviläisliiton veteraaniyhteistyöryhmän puheenjohtaja Osmo Suomiselta.


Tutustu sotamuistomerkkeihin

Suomen sotamuistomerkit

Poutapilvi web design Oy