Tulosta sivu

Tervetuloa veteraanisivustolle

Sotiemme Veteraanit on yleisnimitys, jolla tarkoitetaan sotiimme 1939–1945 aikana palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena osallistunutta henkilöä.

JSdia635
Sotilaita tauolla metsän siimeksessä. Petsamo, Kukkesjaur 1942.04.13. Lähde: SA-KUVA.
Tämän sivuston tärkein tehtävä on jakaa tietoa. Sivustolla kerrotaan monipuolisesti veteraanijärjestöistä ja niiden toiminnasta, veteraanien sosiaalisista erityisetuuksista, sotiemme 1939–1945 tulevasta perinnetyöstä, maamme historian tärkeistä päivämääristä sekä luonnollisesti liittomme omasta veteraanityöstä. Tältä sivustolta löytyy myös linkityksiä veteraanien kertomuksiin sekä ajankohtaista tietoutta erilaisista veteraanitoimintaan liittyvistä tapahtumista.

Yksi sivuston tärkeä tehtävä on myös viedä eteenpäin sotiemme 1939–1945 veteraanien perintöä, joka on kokonaisen sukupolven arvomaailma. Veteraanien perintö on kertomus uhrautuvaisuudesta, sitkeydestä, lähimmäisen huomioonottamisesta, velvollisuudentunnosta ja tulevaisuudenuskosta. Tämä perintö on säilyttämisen arvoinen ja tällä sivustolla Reserviläisliitto haluaa omalta osaltaan olla tukemassa perinnön säilyttämistä. 


Sotiemme 1939–1945 veteraanien perinnetyötä suunnitellaan parhaillaan eri puolilla Suomea. Reserviläisliitolle on kaavailtu omaa osa-aluetta tässä työssä. Tämän sivuston avulla pyrimme myös tukemaan liiton, sen piirien ja jäsenyhdistysten valmistautumista tulevaan perinnetyöhön. 


Itsenäisen Suomen historia on – ainakin sen alkuvuosikymmenet – ollut paljolti sotiemme historiaa. Ilman veteraanisukupolvemme uhrautuvaan työtä ja taistelua kaikki olisi tänään maassamme toisin. Tämä sivusto kunnioittaa kaikkea sitä, mikä on mahdollistanut nykyisen hyvinvointimme ja sitä kautta myös tämän päivän suomalaisen reserviläistoiminnan.


Vastuu maamme puolustuksesta on tämän päivän reserviläisillä ja meillä, jotka tätä työtä järjestössämme teemme, on paikkamme tämän päivän maanpuolustuksen eturintamassa. Myös tätä työtä tukemaan tämä sivusto on laadittu.


Osmo Suominen

Veteraaniyhteistyöryhmän pj


Poutapilvi web design Oy